Skip til primært indhold

Julie Hempel Larsen

Department of Cardiology

Empagliflozin to elderly and obese patients with cardiovascular disease (EMPIRE II): A randomized controlled trial

Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertemusklen er svækket og derfor ikke i stand til at pumpe  blodet effektivt nok rundt i kroppen. Det betyder, at blodtilførslen til de enkelte organer bliver nedsat, og patienterne udvikler symptomer med åndenød, træthed og hævelse af benene.

Det  er velkendt, at risikoen for hjertesvigt stiger med alderen, især ved alder over 60 år. Overvægt  (defineret som body mass index (BMI) over 25 kg/m2), forhøjet blodtryk,  åreforkalkningssygdom i hjertet, blodprop eller blødning i hjernen eller nedsat nyrefunktion øger ligeledes risiko for udviklingen af hjertesvigt. 

Det er uvist, om hjertesvigt kan forebygges med medicin, men behandling med Empagliflozin  (Jardiance®) rummer interessante perspektiver. Empagliflozin er oprindeligt udviklet og  godkendt til behandling af sukkersyge. Nylige studier har vist, at Empagliflozin forebygger mod  død forårsaget af hjertesygdom og hospitalsindlæggelser ved hjertesvigt både hos patienter  med og uden sukkersyge. Empagliflozin er derfor blevet en del af standardbehandlingen ved
hjertesvigt.

Virkningsmekanismerne kendes ikke til fulde, men det har været foreslået, at følgende mekanismer spiller en rolle: påvirkning af kroppens forbrænding af fedt og sukker,
ændret produktion i nyrerne af det naturligt forekommende stof EPO, som stimulerer dannelsen af røde blodlegemer og dermed forbedret iltoptagelse samt en reduktion af venstre  hjertekammers størrelse og muskelmasse og reduktion i blodtryk. Disse gavnlige effekter på  kroppen og hjertet vil potentielt kunne forebygge udvikling af hjertesvigt hos patienter med øget  risiko for at udvikle hjertesvigt. 

Formål

Formålet med dette studie er derfor at undersøge nogle af de foreslåede virkningsmekanismer  bag empagliflozins gavnlige effekt i en patientgruppe med høj risiko for at udvikle hjertesvigt. 

Hypotese

Primære hypoteser er at 6 måneders behandling med 10 mg empagliflozin hos ældre, overvægtige med øget risiko for hjertesvigt vil reducere muskelmassen i venstre hjertekamre samt øge den maksimale iltoptagelse (kondital). Sekundære hypoteser er, at behandling med  empagliflozin har gavnlig effekt på blodtryk, fedt- og sukkerstofskifte. 

Studiedesign

Der inkluderes 204 patienter i alderen 60-84 år med BMI over 28 kg/m2 og en af følgende  risikofaktorer for hjertesvigt: forhøjet blodtryk, åreforkalkningssygdom i hjertet, blodprop eller  blødning i hjernen eller moderat nedsat nyrefunktion. Deltagerne må ikke have hjertesvigt eller  kendt sukkersyge.

Patienterne bliver ved lodtrækning tilfældigt fordelt til enten 6 måneders behandling med 10 mg empagliflozin eller placebo (inaktiv kalkpille). Halvdelen af  forsøgsdeltagerne vil få empagliflozin og halvdelen placebo.

Ved starten og slutningen af behandlingen vil patienten få foretaget en række undersøgelser, herunder MR skanning af hjertet, konditest på en cykel, DEXA scanning, ultralydsscanning af hjertet,  nyrefunktionsbestemmelse, aktivitetsmonitorering, døgnblodtryksmåling, fedtvævsprøve,  blodprøver og urinprøver. 

Klinisk signifikans

Årligt rammes 5.000-7.500 danske patienter af hjertesvigt. Det er en kronisk sygdom forbundet med øget sygelighed og dødelighed på linje med flere kræftformer. Studiet vil give indsigt i empagliflozins virkningsmekanismerne.

Hvis studiet finder gavnlig effekt af empagliflozin på patienterne i denne undersøgelse, underbygges teorien om at hjertesvigt kan forebygges med behandling med empagliflozin. Desuden vil positive fund danne grundlag for gennemførelse af større internationale studier med undersøgelse af om behandling kan nedsætte risiko for udvikling af hjertesvigt og død forårsaget af hjertesvigt.

APPFWU02V