Skip til primært indhold

Jonas Asgaard Bojsen

Radiologisk Afdeling

Slagtilfælde er en hjerte-kar sygdom som opstår i hjernen og dækker over både blodprop og blødning.

Sygdommen kræver behandling hurtigst muligt, for at mindske omfanget af varige
skader. Alle patienter mistænkt for slagtilfælde bliver udredt med en scanning af hjernen for at
diagnosticere samt afgøres mulige behandlinger.

Mængden af billedundersøgelser stiger år for år, og der er ikke en tilsvarende stigning i antallet
af speciallæger til at tolke og beskrive undersøgelserne. Vi risikerer derved, at beskrivelsen af
billeder tager længere tid og den rette behandling af patienter med slagtilfælde forsinkes.
Kunstig Intelligens kan være et muligt værktøj til at løse dette problem. Det vil vi undersøge
med en danskudviklet kunstig intelligens fra firmaet Cerebriu A/S, der fungerer som
beslutningsværktøj til planlægning af en personlig MR-scanning, samt foreslå mulig sygdom
fundet på scanningsbillederne. Det er den eneste tilgængelige AI der er udviklet med disse
muligheder.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, om et kunstig intelligens-program kan optimere
arbejdsgangen ved scanning af patienter med slagtilfælde.

Hypotesen

Hypotesen er, at et AI-system på nøjagtig og sikker vis kan opdage blodpropper og blødninger på MR-undersøgelser og dermed bidrage til at sikre hurtig og korrekt diagnose.

Studiet

Der gennemføres tre studier: En systematisk gennemgang af den videnskabelige litteratur og
to kliniske forskningsstudier.

Det første kliniske studie skal undersøge nøjagtigheden af en kunstig intelligens til at
diagnosticere slagtilfælde ved afprøvelse på MR billeder fra allerede udførte undersøgelser. Vi
vil udvælge 1000 scanninger fra patienter henvist til scanning på mistanke om akut slagtilfælde
og analysere om AI systemet kan opdage de blødninger og blodpropper, som er set af den
billeddiagnostiske speciallæge.

Det andet kliniske studie skal estimere tid, arbejdsbyrde og diagnostisk sikkerhed der potentielt
forbedres ved at indføre sådan et system på Odense Universitetshospital. Studiet vil foregå
sideløbende med den sædvanlige arbejdsgang når patienter scannes for slagtilfælde.

APPFWU01V