Skip til primært indhold

Farima Dalaei

Plastikkirurgisk Afdeling Z

Patient-reported Outcome in Bariatric and Body Contouring Surgery - a Quality of Life and Cost-Effectiveness Study using the BODY-Q Utility Module

Fedme er et af vor tids største udfordringer. Over 650 mio mennesker på verdensplan lider af fedme. I Danmark koster fedme årligt 1,8 mia kr i ekstra omkostninger til behandling og pleje samt 10,0 mia kr i tabt arbejdskraft.

Den bedste behandling til varigt vægttab er fedmekirurgi. En væsentlig følgevirkning er, huden ikke kan trække sig nok sammen, og patienterne står tilbage med store mængder løs hud. Den løse hud kan være fysisk og psykisk invaliderende og føre til betydelig nedsat livskvalitet hos patienterne. Vi ved, operation for løs hud efter fedmekirurgi giver patienter større motivation for bevaret vægttab og bedre livskvalitet på kort sigt.

Langtidseffekten af operationerne er uafklaret. Det er nødvendigt at belyse hele vægttabsforløbets betydning for patienternes livskvalitet på lang sigt for at vurdere værdien af behandlingerne.
Fedmekirurgi og operation for løs hud er offentligt finansieret indenfor visse kriterier. Øget fokus på sundhedsøkonomi, effektivisering og udbytte af offentlige ydelser gør det nødvendigt at belyse behandlingseffekt på patienternes livskvalitet sammenholdt med de økonomiske udgifter. Der er mangel på studier, der sammenholder økonomiske udgifter ved fedmekirurgi og operation for løs hud ift. patienternes livskvalitet.

For at måle på livskvalitet er det nødvendigt at bruge sygdomsspecifikke, veludviklede og testede spørgeskemaer, patient-reported outcome measures (PROM). PROM måler på patientens egen opfattelse af helbred og livskvalitet.

BODY-Q er en sygdomsspecifik og gennemtestet PROM, der er udviklet til at måle på livskvalitet hos patienter, der undergår fedmekirurgi og operation for løs  hud. I internationalt samarbejde har vi udviklet, oversat og kulturelt tilpasset BODY-Q til brug for danske patienter.

Siden 2015 har vi kontinuerligt indsamlet BODY-Q besvarelser på OUH for at undersøge langtidsfølgerne af operationerne. Aktuelt har vi over 5.700 besvarelser. Efter syv års dataindsamling opgøres besvarelserne.

Dette unikke studie bidrager, som det første med den længste og største opfølgning nogensinde på patienter, der har undergået fedmekirurgi og operation for løs hud. 

For at belyse kvaliteten af eksisterende PROM anvendt til cost-effectiveness studier i fedmekirurgi og operation for løs hud, udfører vi et systematisk review. Vi forventer, der kun eksisterer generelle PROM af lav kvalitet, der ikke specifikt er udviklet til at måle på denne patientgruppe. Derfor er nuværende cost-effectiveness analyser misvisende.

Vi er nødt til at udvikle og validere en sygdomsspecifik PROM, der kan anvendes til sundhedsøkonomiske analyser. BODY-Q er i sin originale form ikke udviklet til dette. Vi vil videreudvikle BODY-Q til en sundhedsøkonomisk PROM i samarbejde med Harvard, McMaster og Vrije Universitet ud fra internationalt BODY-Q datasæt på 9.198 besvarelser.

Vha. statistiske analyser laves første udkast af det sundhedsøkonomiske PROM. Denne testes gennem patientinterviews, feltundersøgelser og et ekspertpanel. Den sundhedsøkonomiske PROM vil blive kaldt BODY-Q Utility Module. Den vil blive anvendt på OUH, hvor vi vil undersøge effektivitet, livskvalitet og omkostninger ved fedmekirurgi og operation for løs hud. 

Projektet bidrager til en fuld forståelse af vores patienter og hvordan de påvirkes af operationerne. Resultatet kan direkte anvendes i den daglige klinik til bedre patientvejledning, større patientinvolvering og forventningsafstemning forud for kirurgi. Grundet knappe ressourcer og stigende behov for behandling i det offentlige sundhedssystem er det nødvendigt at prioritere offentlige sundhedsmidler.

Projektet vil vise, hvorvidt fedmekirurgi og operation for løs hud er omkostningseffektive behandlinger, og om de skal prioriteres samfundsøkonomisk. Resultatet kan medvirke til ændring af indikationer og klinisk praksis for fedmekirurgi og operation for løs hud.

APPFWU02V