Skip til primært indhold

Emil Birch Christensen

Klinisk Immunologisk Afdeling

Off-the-shelf allogeneic CAR-NK cells for the treatment of haematological malignancies

Kimærisk antigen-receptor (CAR) T-celle-terapi er en ny revolutionerende kræftbehandling, hvor patientens eget immunforsvar ved gensplejsning programmeres til at bekæmpe kræften.

Patientens blod-T-celler bliver programmeret i laboratoriet til at udtrykke en designet receptor (en CAR), som gør dem i stand til at genkende og dræbe kræftcellerne, når de gives tilbage til patienten. Behandlingen har vist sig at være effektiv mod visse blod- og lymfekræftsygdomme, hvor alle andre behandlinger har svigtet.

I eliteforskningscentret CITCO ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet arbejder vi på at forbedre denne metode og indføre behandlingen på OUH. I ph.d.-projektet går vi skridtet videre og prøver, om vi kan anvende almindelige bloddonorers celler til at fremstille de kræftdræbende CAR celler.

Rationalet er, at selvom CAR T behandlingen er et kæmpe fremskridt, kan det være en udfordring, at man skal bruge patientens egne celler til fremstilling af CAR T-cellerne. I dag skal blodcellerne sendes til udlandet og det gør behandlingen meget dyr og tager adskillige uger, en tid, som disse meget syge patienter ikke altid har.

Det vil derfor være et stort fremskridt, hvis man kunne udvikle CAR terapi ud fra raske bloddonorers celler, og dermed lave et ”hyldeprodukt”, der er klar til øjeblikkelig brug lige når patienten har brug for det.

Da T-celler taget fra en person ikke kan gives til andre, fordi T-cellerne vil genkende patientens celler som fremmede og angribe dem, vil vi i stedet anvende en anden blodcelle: NK-cellen. NK-celler kan dræbe kræftceller ligesom T-celler, men angriber ikke andre menneskers raske celler. Ved at tage NK-celler fra raske bloddonorer og sætte genet for en CAR ind, vil man således i teorien kunne lave det perfekte våben (NK CAR celler).

Til første del af projektet vil vi lave en dybdegående karakterisering af NK-celler, når de klargøres til behandling ved bl.a. at undersøge, hvordan de bedst opformeres i laboratoriet, og hvordan denne opformering påvirker cellerne og specielt deres evne til at slå kræftceller ihjel. Hertil vil vi benytte os af NK-celler oprenset fra anonyme, raske bloddonorer.

Til anden del af projektet vil vi designe og konstruere et nyt CAR-design, som ikke er forsøgt før, og som har potentiale til at føre til mere effektivt kræftcelledrab. Endvidere vil vi undersøge, om vores nye CAR NK-celler er effektive til at slå kræftceller ihjel i mus og sammenligne det med eksisterende former for CAR T-behandling.

Hvis behandlingen viser sig effektiv i mus, vil næste skridt (efter dette projekt) være at søge om tilladelse til at afprøve behandlingen på kræftpatienter. Det vil være muligt, da Region Syddanmark har investeret i et såkaldt GMO-2/GMP laboratorium i Odense, som netop er færdigbygget og klar til fremstilling af CAR
celler til klinisk brug.

Projektet vil give vigtig ny viden om, hvordan vi løser udfordringerne med at anvende raske bloddonorers NK-celler som et effektivt værktøj (NK CAR celler) i kampen mod kræft.

APPFWU01V