Skip til primært indhold

Opslag for Overlægerådets Forskningsfond

Overlægerådets forskningsfond - opslag forventes oktober 2023

Følgende legater er indeholdt i Overlægerådets forskningsfond:

Legatnavn Legatformål Beløb til udmøntning i de enkelte fonde
Guldsmed A.L. Rasmussen og Hustrus mindefond Videnskabeligt arbejde, fortrinsvis vedrørende kræft- og hjertesygdom Op til 700.000 kr.
Lokal Forskningsfond Forskning, rejser i forbindelse med forskning og forskningsrelateret kongresdeltagelse kan helt eller delvist dækkes. Op til ca. 19.000 kr.
Gundhild og Willy Andersens Fond

Videnskabeligt arbejde, fortrinsvis vedrørende psoriasis samt øjensygdomme Op til ca. 2.000.000 kr.

Bemærk

Du kan enten skrive din ansøgning på dansk eller engelsk.

Forhold dig i øvrigt til hjælpeteksten i ansøgningsskemaet.

Midlerne kan søges til følgende tiltag:

  • Ansættelse eller frikøb af ikke-videnskabelig arbejdskraft til forskningsprojekter (eksempelvis bioanalytiker, sygeplejerske, medicinstuderende, sekretær). 
  • Indkøb af apparatur, software eller andet materiale til forskningsprojekter.
  • Laboratorieanalyser.
  • Biobank og prøveforsendelser.
  • Data register udtræk.
  • Deltagelse i møder eller kurser, der er væsentlige for forskningsprojektet.
  • Udgifter til publikation. 

Krav til ansøgere – hvem kan søge

Alle med tilknytning til OUH kan ansøge om forskningsmidler. Det er dog et krav, at ansøgningen er godkendt af afdelingsledelsen og forskningslederen, inden den indsendes. Dette gøres ved at uploade en underskrevet godkendelse i ansøgningen.

Vurderingskriterier

Ved vurdering af ansøgningerne og fordeling af midler fra forskningspuljen lægges der vægt på:

  • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet
  • At stimulere yngre personer til forskning
  • At hjælpe igangsættelsen af ny forskning

I øvrigt gælder, at ansøgningen skal være i orden formelt og teknisk og svarer til tidens etiske krav. Det bør nævnes i ansøgningen, hvis projektet har opnået godkendelse fra videnskabsetisk komite, datatilsynet mv.

Der udmøntes typisk i beløbsrammen 10.000 - 100.000 kr., men det kan variere år for år. Der skal ansøges i hele 1.000 kr. 

Ansøger kan komme i betragtning til flere fonde, hvis bedømmelsesudvalget skønner det. 

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen indsendes via det elektroniske ansøgningssystem efond

Du vil ved korrekt afsendt ansøgning modtage en svarmail fra efond. (Hvis du ikke modtager svar fra efond, tjek spammailboksen).

Spørgsmål vedr. puljen og/eller ansøgningsskemaet kan sendes til ouh.overlaege-radet@rsyd.dk 

Bedømmelse og prioritering af ansøgningerne

Alle indkomne ansøgninger vil blive vurderet og prioriteret af Overlægerådets Legatudvalg (=bestyrelsen) ved møde i januar. Samtlige ansøgere kan forvente svar i februar. 

APPFWU02V