Skip til primært indhold

Kommissorium for udvalget for OUH's Grant Writer-pulje

OUH’s grant writer-udvalg er nedsat af OUH’s Forskningsråd og refererer hertil.

1.          Formål

Grant writer-udvalget er nedsat i 2022 for at bedømme indkomne ansøgninger til decentralt placerede grant writers.

2.          Opgaver

Grant writer udvalget har til opgave at læse og bedømme ansøgninger. Vurderingen af ansøgningerne skal ske i forhold til de til enhver tid gældende bedømmelseskriterier. 

3.          Udvalgets medlemmer

OUH´s Grant writer udvalg består af følgende medlemmer.

  • 2 medlemmer af OUHs forskningsråd – gerne med kendskab til det at have en decentralt placeret grant writer
  • 1 central placeret pre-award ressourceperson
  • 1 Forbedringskonsulent

Udpegning til OUH’s grant writer-udvalg gælder for en 2-årig periode med mulighed for genudpegning.

OUH’s grant writer-udvalg sekretariatsbetjenes af konsulenter fra forskningsteamet i Økonomi og Planlægning.

4.          Mødefrekvens

OUH’s grant writer-pulje opslås hvert andet år. Efter ansøgningsfristen bliver medlemmer af grant writer-udvalget bedt om at bedømme indkomne ansøgninger. Medlemmerne i udvalget vil modtage alle ansøgninger til vurdering.

OUH’s grant writer udvalg mødes efter endt bedømmelse. På mødet træffer udvalget beslutning om, hvilke ansøger der skal modtage 2 års medfinansiering.

Direktionen orienteres om udmøntningen på den halvårlige orienteringssag fra forskningsteamet vedr. udmøntninger fra forskningspuljen.

Der kan uddeles op til 5 medfinansieringsbevillinger fra grant writer puljen hvert andet år.

APPFWU02V