Skip til primært indhold

Excellent forskningssamarbejde

OUH's indsatsområde "Excellent forskningssamarbejde" i forskningsstrategien 2021-2025 har fokus på at samarbejde på tværs af fag, universiteter, fakulteter på SDU, sygehuse, sektorer, regioner og landegrænser for at udføre excellent forskning, som kan bidrage til højeste kvalitet og sammenhæng i vores behandling.

Forventningerne til fremtidens sundhedsydelser stiller store og øgede krav til sammenhæng og samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer. Forskningen skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor brugere og sundhedspersoner oplever gode forløb. Vi sætter derfor fokus på overgange internt på sygehuset,
mellem OUH og andre regionale og nationale sygehuse samt overgangene mellem
OUH, praktiserende læger og kommunale tilbud. De tværgående samarbejder fordrer, at forskellige faglige perspektiver og forskningstraditioner inddrages.

Arbejdsgruppen

  • Professor Henrik Frederiksen, Afd. X (formand)
  • Professor Kate Lykke Lambertsen, IMM, SDU
  • Professor Maja Thiele, Afd. S
  • Professor Lisbeth Minet, Afd. G
  • Ph.d. Sebastian Von Huth, Afd. Q

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Forskningsteamet.

APPFWU01V