Skip til primært indhold

Evidensbaseret medicin

OUH's indsatsområde "Evidensbaseret medicin" har fokus på at sikre, at OUH er blandt de bedste i verden til at skabe, indtænke og implementere evidensbaseret medicin i forskning, uddannelse og behandling.

Som universitetshospital har OUH sammen med Klinisk Institut til sammen fire kerneopgaver; behandling, forskning, uddannelse og formidling. At give vores patienter den
bedste individualiserede behandling kræver, at vi både er med til at skabe ny viden
gennem vores forskning og omsætter eksisterende evidensbaseret viden til evidensbaseret praksis. Derfor er det nødvendigt, at vi løbende sammenstiller den bedst mulige
tilgængelige viden med klinikernes ekspertise og patientens ønsker til behandlingen.

Læs mere om Cochrane her.

Arbejdsgruppen

  • Professor Asbjørn Hrobjartsson, OPEN/Cochrane
  • Professor Lone Kjeld Petersen, OPEN
  • Professor Steffen Husby, HCA
  • Professor Torkell Ellingsen, Afd. C
  • Professor Karsten Juhl Jørgensen, OPEN/CEBMO

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Forskningsteamet.

APPFWU01V