Skip til primært indhold

Skab bedre resultater for borgere og patienter i fællesskab

I sidste uge mødtes patienter og pårørenderepræsentanter, kommunale repræsentanter, repræsentanter fra almen praksis samt forskere fra psykiatrien og OUH til et 12:12 seminar. Formålet var at få idéudviklet nye forskningsprojekter på tværs af sektorerne.

-Hvor har det været spændende og dejligt at blive inddraget og hørt, og hvor er det vigtigt at mødes på tværs; fortæller en rørt Edel Bjerre Jensen.

Edel var en af de patienter og pårørende, som sammen med repræsentanter fra kommuner, almen praksis, psykiatrien i Region Syddanmark og forskere fra Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet deltog i 12:12 seminaret ’Skab bedre resultater for borgere og patienter – et seminar om tværsektorielt forskningssamarbejde’ i sidste uge.

Formålet med seminaret var at skabe bedre dialog mellem parterne samt få skabt grundlaget for forskningsprojekter, der kan understøtte samarbejdet mellem sektorerne. Og dialogen og stemningen var i top på mødet, ifølge OUH direktør Mathilde Schmidt-Petersen; - Der var på forkant indsendt idéer fra forskere og kommuner, så vi havde god mulighed for at få dem diskuteret, og alle deltagerne kom bare med en rigtig god energi på seminaret. Og der blev dannet nye relationer på tværs af sektorer og fagfolk.

Og dette kan hendes direktørkollega Bjarne Dahler-Eriksen støtte op omkring. Han påpeger desuden, at arbejdet på seminaret vil få betydning for samarbejdet på tværs af sektorerne de næste par år; - Med alle de gode input og idéer som vi kom frem til på seminaret, så har vi et rigtig godt udgangspunkt for at igangsætte forskningsprojekter, der også de næste par år vil kunne være med til at understøtte patienternes behandling på tværs af sektorer og organisationer. Så seminaret vil komme til at sætte præg på de næste års tiltag, og det ser vi som universitetshospital rigtig meget frem til.

Fra OUH’s optageområde deltog i alt 4 kommuner på seminaret; Faaborg-Midtfyn kommune, Nordfyns kommune, Nyborg kommune og Odense kommune.

APPFWU01V