Skip til primært indhold

Skab bedre resultater for borgere og patienter

Seminar satte fokus på etablering af fælles forskningsprojekter mellem kommuner, almen praksis, psykiatri, patient- og pårørende og OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus for at udvikle morgendagens løsninger til gavn for patienter og borgere.

Det sammenhængende sundhedsvæsen kræver dialog og nytænkning for at imødekommen en verden i forandring. Derfor var der også fuldt hus, da OUH indbød kommuner, almen praksis, psykiatrien og patient- og pårørenderepræsentanter til 12:12 forskningsseminar i sidste uge. De 58 deltagere mødtes for at diskutere mulige forskningsprojekter på tværs af sektorerne.

Efter flotte præsentationer på dag 1. blev deltagerne i fællesskab enige om at gå videre med 7 samarbejdsprojekter, som blev arbejdet videre med og konkretiseret med projektskitser og handleplaner på dag 2.

Fra Nyborg Kommune deltog blandt andre områdeleder for Sundhed Anders Fournaise, som fortalte dette efter deltagelse på seminaret; -12:12-seminaret er med til at give kommunerne et indblik i, hvad forskningen kan gøre og hvilken kompetenceudvikling, den kan bidrage til. Der er ikke nogen tvivl om, at kommunerne skal spille en større rolle på forskningsområdet fremover, og forskningen kan være svaret på nogle af de udfordringer, vi står med og kan være med til at løse nogle af de barriere, der er i samarbejdet mellem sektorerne.

Også direktørerne med ansvar for det nære sundhedsvæsen på OUH Mathilde Schmidt-Petersen og Bjarne Dahler-Eriksen var glade for selve seminaret og resultaterne herfra. Sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen forklarer; -12:12-seminaret resulterer i igangsættelse af konkrete forskningsprojekter mellem hospital, almen praksis, kommuner, psykiatri og patienter og pårørende. Her skal løses lokale problemstillinger, som også er globale problemstillinger. Men der sker også en stor grad af networking, hvor medarbejdere møder hinanden og finder ud af, hvordan vi i fællesskab kan løse nogle konkrete udfordringer, som blot skal løses lokalt. Lægefaglig Bjarne Dahler-Eriksen fortæller, at han er enig med hans direktørkollega og afslutter; - Så alt i alt er vi meget tilfredse med seminaret, og vi har store forhåbninger til de udvalgte forskningsprojekter, så vi forhåbentlig får nye og forbedrede forløb i fremtiden til gavn for patienter og borgere.

APPFWU02V