Skip til primært indhold

Royalt visit og ministerbesøg

Besøg fra kronprinsen og rundvisning med erhvervsminister Morten Bødskov er med til at sætte fokus på robotteknologi og barriererne for at få de nye løsninger i drift i sundhedsvæsenet.

Robotter og droner hører til blandt de danske styrkepositioner - også i sundhedsvæsenet, og vi har haft rig lejlighed til at vise nogle af vores gode eksempler frem.

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik besøgte den internationale robotmesse International Robotics Forum 2023 i Odense, hvor han bl.a. prøvede gigtscanningsrobotten ARTHUR, som Søren Andreas Just, ledende overlæge på M/FAM på OUH Svendborg og professor og forskningsleder i Centre for Clinical Robotics, Thiusius Rajeeth Savarimuthu har skabt.

De to og deres virksomhed Ropca, som forhandler ARTHUR, gik desuden fra messen med Eurobotics Technology Transfer Award og Entrepreneurship Award - det er aldrig sket før, at begge priser er gået til samme modtager.

Læs mere om scanningsrobotten ARTHUR.

Innovation kan blive til virksomheder

Det er dog ikke kun kronprinsen, der er blevet testet, for da erhvervsminister Morten Bødskov besøgte OUH, lagde han også hånden på pladen og oplevede på egen krop en robot udføre en gigtscanning. Han viste stor interesse for brugen af ny teknologi og mulighederne for at skabe nye virksomheder og arbejdspladser med udgangspunkt i kliniske behov.

Erhvervsministeren så også sundhedsdronerne, som er et andet godt eksempel på de resultater, man kan opnå, når forskere, teknikere, klinisk personale og virksomheder går sammen. Sundhedsdronerne er udviklet og afprøvet, men mangler stadig de sidste tilladelser før de kan tages i brug i sundhedsvæsenet.

Læs mere om Sundhedsdronerne her.

OUH har desuden haft besøg af digitaliseringsminister Marie Bjerre og den tyske Chef der Staatskanzlei fra Slesvig-Holsten, som er ved at etablere et center for AI og et center for robotkirurgi i Nordtyskland og derfor gerne ville høre om erfaringerne fra Centre for Clinical AI og Centre for Clinical Robotics på OUH samt udforske mulighederne for fremtidigt samarbejde.

Ny teknologi skal prioriteres for at komme i drift

Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør på OUH hilser de besøgende velkommen på OUH:

”Den store opmærksomhed på robotteknologi er velkommen; vi forsker i og afprøver mange gode og innovative løsninger. Men det halter, når vi skal have dem implementeret, så de kan komme ud og gøre gavn hos personale og patienter. Der er brug for, at vi som beslutningstagere er mere modige og tør prioritere ny teknologi, som kan gavne vores patienter og aflaste personalet. Men implementering kræver ressourcer, og der er også brug for flere fonde, som ikke bare støtter udvikling af nye ideer, men også ibrugtagning af dem.

Innovation og teknologi kan give bedre behandling, spare medarbejdertimer, og nye virksomheder giver nye arbejdspladser. Derfor er det skidt for både patienter, personale, virksomheder og samfundet, hvis vi ikke implementerer den nye teknologi, som vi har brugt ressourcer på at udvikle.”

 

Kronprinsen prøver gigtscanningsrobot
ROPCA vinder priser til European Robotics Forum 2023
Morten Bødskov tester gigtscanningsrobot
Drone vises frem
APPFWU02V