Skip til primært indhold

Region Syddanmark tildeler midler til nyt Klinisk Excellence Center på OUH: GAIN

Mave-tarm sygdomme og misdannelser hos nyfødte og spædbørn er svære lidelser, hvor sygdomsbilledet ofte er komplekst og klinisk udfordrende, og som typisk kræver et bredt samarbejde på tværs af forskellige elementer i sundhedsvæsenet. Netop dette samarbejde findes på OUH. Derfor er det med stor glæde, at Regionsrådet den 28. februar 2022 besluttede at tildele midler til det næste Center for Klinisk Excellence i Region Syddanmark; Gastrointestinal Diseases and Malformations in Infancy and Childhood (GAIN).

GAIN vil blive ledet af professor Steffen Husby fra forskningsenheden fra H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på Klinisk Institut og OUH. Derudover er der også forskere med i GAIN fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D og Kirurgisk Afdeling A.

Forskerne håber at forbedre behandlingen af nyfødte og spædbørn med mave-tarm sygdomme og misdannelser. Således er formålet med GAIN at mindske dødeligheden og kortsigtede såvel som langsigtede konsekvenser med henblik på at øge levetiden og livskvaliteten for patienterne og deres familier.

En stor tak til regionsrådet i Region Syddanmark som med udnævnelsen har bevilliget 7,5 millioner til centeret - og tillykke til vort nye Kliniske Excellence Center GAIN!

Læs mere om udvælgelsen af det nye center her; https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/marts/forskning-i-mave-tarm-sygdomme-hos-spaedborn-far-rygstod-til-millioner  eller se listen over OUH’s øvrige Kliniske Excellence Centre her; https://ouh.dk/forskning-og-innovation/forsknings-og-innovationscentre 

 

APPFWU02V