Skip til primært indhold

OUH Ph.d. puljen 2023 uddelt

OUHs Ph.d. pulje blev uddelt i juni måned. 6 spændende ph.d. projekter blev udvalgt til at modtage bevillinger. Heraf blev der bl.a. givet midler til visionært projekt om CAR celleterapi.

- Vi håber, at vi med projektet i fremtiden kan sikre en endnu hurtigere behandling af de i forvejen meget syge kræftpatienter; forklarer en håbefuld ph.d.-studerende Emil Birch Christensen fra forskningsenheden på Klinisk Immunologisk Afdeling samt eliteforskningscenteret CITCO på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Emil har netop modtaget midler fra OUHs Ph.d.-pulje til sit projekt, som skal bruge erfaringerne fra udviklingen af de revolutionerende kræftbehandlinger med kimærisk antigen-receptor (CAR) T-celle-terapi, hvor patientens eget immunforsvar ved gensplejsning programmeres til at bekæmpe kræftceller, til at udvikle en såkaldt CAR-NK celle.

Problemet med CAR-T cellerne er nemlig, at man skal bruge patientens egne T-celler og dermed først kan starte behandlingen, når disse er udtaget og sendt frem og tilbage fra udlandet, hvor gensplejsningen som regel foregår. Dette tager mindst en måned, hvilket mange kræftpatienter ikke kan tåle at vente på.

Derfor vil Emil i ph.d.-projektet og sammen med sine kollegaer finde ud af, om man i stedet kan bruge almindelige bloddonorers celler til at fremstille de kræftdræbende celler, således behandlingen med CAR cellerne kan igangsættes med det samme.

- Det vil være et stort fremskridt, hvis vi kan udvikle CAR-terapi ud fra raske bloddonorers celler og dermed lave et ”hyldeprodukt”, der er klar til øjeblikkelig brug, lige når patienten har brug for det. Da T-celler ikke kan gives til andre, fordi T-cellerne vil genkende patientens celler som fremmede og angribe dem, vil vi i stedet anvende en anden blodcelle: NK-cellen. NK-celler kan dræbe kræftceller ligesom T-celler, men angriber ikke andre menneskers raske celler. Ved at tage NK-celler fra raske bloddonorer og sætte genet for en CAR ind, vil man således i teorien kunne lave det perfekte våben imod blod- og lymfekræftsygdomme; fortæller Emil Birch Christensen afslutningsvis.

Ud over Emil har 5 andre ph.d. studerende modtaget midler til deres ph.d.-studier:

- Anne Clausen, Hæmatologisk Afdeling X: "Living with AL Amyloidosis - Supportive and palliative care in a patient and family perspective"

- Louise Hjort Lind, Afdeling for Klinisk Patologi: "ZOLARMAB2 - Mechanistic knowledge and predictive tools to improve the use of denosumab for treatment of osteoporosis"

- Mona El-Faramawi, Hjertemedicinsk Afdeling B: "Predicting the need for future reintervention in patients after Percutaneous Coronary Intervention (PCI) for ischemic heart disease"

- Sebastian Vigand Svendsen, Hudafdeling I og Allergicentret:
"Atopic diseases, contact dermatitis, hand eczema and mast cell diseases in the TOACS cohort: prevalence, incidence and risk factors from childhood"

- Simon Lowater, Øjenafdeling E:
"Prediction of proliferative diabetic retinopathy: construction of a risk-based index through segmentation (PRECISE)"

Et stort tillykke - og held og lykke - fra OUH til alle seks med deres bevillinger!

APPFWU01V