Skip til primært indhold

OUH og CAI-X bidrager til det nationale forskningsprojekt Algoritmer, Data og Demokrati (ADD) om den digitale udvikling i samfundet

I samarbejde med Centre for Clinical Artificial Intelligence (CAI-X) på Odense Universitetshospital (OUH) skal forskerne i ADD-projektet i løbet af 2022 og 2023 sætte fokus på, hvordan indførelsen af algoritmer og kunstig intelligens i det danske hospitalsvæsen kommer til at påvirke sundhedspersonalets arbejde og deres samarbejde med patienter og pårørende.

ADD er et 10-årigt forsknings- og formidlingsprojekt, som skal arbejde for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog, herunder et fokus på udvikling og brug af algoritmer i sundhed.

Odense Universitetshospital og Region Syddanmark er allerede langt fremme med arbejdet med kunstig intelligens på flere kliniske områder og afsætter i regionens nyeste Digitaliseringsstrategi  for alvor ressourcer til kunstig intelligens. Derfor er samarbejdet med ADD ideelt i forhold til at bidrage med væsentlige perspektiver til forskningen i mødet mellem teknologi og mennesker.

Peter Børker Nielsen er daglig leder af CAI-X, og han har store forventninger til samarbejdet.

”I Region Syddanmark og især i samarbejder mellem OUH og SDU har vi i mange år arbejdet dedikeret med at bruge data smart til at give hurtigere diagnose og bedre behandling. Der har været stort fokus på forskning og innovation af høj kvalitet, men måden hvorpå de nye teknologier ændrer vores samarbejde med patienten og med hinanden, er ikke på samme vis blevet prioriteret og udfoldet. Derfor er vi rigtig glade for, at forskere fra ADD har valgt at samarbejde med os for at vi sammen kan sætte fokus på relationen mellem mennesker og teknologi. Uden denne vigtige refleksion omkring legitimitet og tillid til sundhedsteknologi bliver det svært at komme i mål med at tilbyde datadrevne løsninger til både patienter og personale”.

Samarbejdet tager form som en række dialogmøder mellem forskere fra ADD-projektet og nøglepersoner fra arbejdet med klinisk kunstig intelligens i Region Syddanmark. Det første møde er et vidensforum med kliniske forskere og personale på OUH, der har praktisk erfaring med at undersøge værdien af algoritmer i den kliniske hverdag. Vidensforum for klinikere blev afholdt tirsdag den 7. juni på OUH, og viste hvor stort potentiale, der i klinisk AI, når datagrundlagt er af høj kvalitet og der er etableret klare procedurer for, hvordan teknologien spiller sammen med menneskelige vurderinger og tænkes ind i de kliniske arbejdsgange og patientrejsen. Dialogerne på mødet gav værdifuld viden til forskningsarbejdet i ADD og vil indgå i deres videre forskning og publikationer omkring anvendelsen af algoritme-baserede teknologier og kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.

Sine Nørholm Just er professor og forskningsleder for ADD-projektet og sammen med sine kollegaer på Roskilde Universitet (RUC) står hun for det delprojekt, der ser på algoritmer og data i sundhedssammenhænge.

”Det er helt uvurderligt for os at kunne få indsigt i såvel den kliniske som den tekniske side af brugen af AI i sundhedssektoren,” siger hun og tilføjer, ”som forsker er det et privilegium at få indsigt i andres forskningsprocesser, særligt på tværs af fagligheder. Jeg ser frem til det videre samarbejde og til at udfolde den menneskelige side af AI, så vi kan få etiske overvejelser indarbejdet i alle led af teknologiudviklingen og implementeringen.”

Samarbejdet fortsætter med et lignende vidensforum mellem forskerne i ADD og forskere fra Syddansk Universitet, som arbejder med klinisk kunstig intelligens og udvikler algoritmer i samarbejde med sygehuse i Region Syddanmark. Og i 2023 afholdes et større event, hvor klinisk personale, tekniske forskere og patientrepræsentanter, beslutningstagere fra sundhedsvæsenet og andre relevante aktører mødes. På dette møde er formålet at drøfte erfaringer og perspektiver på konsekvenserne af indførslen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.

”Vi ser frem til at deltage i dette vigtige forskningsprojekt, hvor vi kan bidrage til at sikre, at den menneskelige side af kunstig intelligens bliver taget alvorligt og udfoldet til gavn for både patienter, klinikere og forskere, der arbejder med AI”, slutter Peter Børker Nielsen.

APPFWU02V