Skip til primært indhold

OUH medlem af 6 nye internationale sundhedsnetværk

Flere patienter på OUH får nu mulighed for internationale øjne på sygdom og behandling. OUH er nemlig lykkedes med at blive medlem af yderligere 6 nye europæiske netværk, hvor eksperter fra hele verden drøfter komplekse og sjældne sygdomme og lidelser.

OUH har siden 2016 været medlem af 3 ud af 24 europæiske netværk, som er samlet under en paraply også kaldet European Reference Networks (ERN).

ERN netværkene er virtuelle netværk, der involverer sundhedsudbydere over hele Europa, som alle har fokus på at fremme drøftelser om komplekse og sjældne sygdomme og lidelser, der kræver højt specialiseret behandling og koncentration af viden og ressourcer. 

 For at blive medlem af netværkene, skal man kunne dokumentere høje faglige standarder og igennem en udvælgelsesproces og det er nu lykkedes OUH at blive medlem af 6 nye netværk, så OUH nu er medlem af 9 netværk i alt.

Professor Anette Drøhse fra Øre,-næse,-hals kirurgisk Afdeling F på OUH er allerede med i et af netværkene, VASCERN, European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular Diseases, og det har været til stor gavn for patienter med stærkt komplekse lidelser inden for hendes speciale. Hun glæder sig derfor over, at OUH nu er kommet med i 6 nye netværk; - Vi kan f.eks. have en patient med Hereditær haemorrhagisk Telangiektasi og lungekarforandringer, der har givet anledning til flere episoder med bylder i hjernen. Den sag er vanskelig. Vi har derfor med accept fra patienten diskuteret behandlingsmulighederne i netværket. Om det f.eks. vil være mest hensigtsmæssigt at foretage operation, eller om der er mulighed for en anden behandling. Ved at diskutere sådanne sager med kollegaer fra de andre centre kommer mange internationale erfaringer og viden i spil, og vi ender ofte med et behandlingsforløb med flere tiltag, end vi selv havde fået i spil.

Se listen over de ERN netværk, hvor OUH er repræsenteret: https://ouh.dk/forskning-og-innovation/forsknings-og-innovationssamarbejde/european-reference-networks

Udover OUH er flere af de øvrige danske hospitaler også repræsenteret i de europæiske netværk. Se bl.a. hele listen over kontaktpersoner på de enkelte netværk på Sundhedsstyrelsens hjemmeside; https://www.sst.dk/da/Opgaver/Sundhedsvaesen/Sygehusplanlaegning/Specialeplanlaegning/Europaeiske-referencenetvaerk/Oversigt-over-danske-medlemsskaber

APPFWU01V