Skip til primært indhold

Nyt frontlinjecenter på OUH vil forske i at mindske dødeligheden for leddegigt patienter med lungefribose.

PUlmo-REuma klinikken på OUH er udnævnt til nyt frontlinjecenter på OUH og Klinisk Institut.

Centerleder og Klinisk lektor Jesper Rømhild Davidsen

Leddegigt rammer ca. 2.000 danskere om året, og i Danmark er der i alt ca. 35-40.000 patienter med leddegigt. Leddegigt er en autoimmun sygdom, der primært medfører en betændelsesreaktion i leddene med symptomer som hævede og stive led, ledsmerter og
træthed. Men hos op imod 15% af patienter med leddegigt kan der også opstå betændelsesreaktioner i lungerne, der - ubehandlet - kan medføre, at ca. halvdelen udvikler blivende arvævsforandringer, såkaldt lungefibrose.
 
Nye forskningsresultater viser, at leddegigtspatienter med lungefibrose lever kortere tid end leddegigtspatienter uden lungefibrose, og at op imod 40% af disse leddegigtspatienter med lungefibrose vil dø efter 5 år. Men den prognose ønsker Klinisk Institut, Syddansk Universitet og OUH’s nye Frontlinjecenter PUlmo-REuma klinik OUH (PURE) at ændre.
 
PURE frontlinjecenteret vil blive ledet af klinisk lektor, ph.d. og specialeansvarlig overlæge Jesper Rømhild Davidsen fra Lungemedicinsk Forskningsenhed (ODIN) ved Lungemedicinsk Afdeling J, som sammen med et stærkt hold af internationalt anerkendte forskere fra OUH's Reumatologisk Afdeling C (center medleder professor Torkell Ellingsen) og Radiologisk Afdeling vil arbejde fokuseret over de næste fem år på at reducere dødeligheden for patienter med leddegigt og lungefribose. Og det er noget Jesper Rømhild Davidsen ser frem til: "Vi mener, at vi med PURE som Frontlinjecenter kan slå 2 fluer med ét smæk og endda hele 2 gange under et enkelt patientfremmøde. For det første vil de komplekse leddegigt patienter blive vurderet i et fælles ambulatorium bemandet af både en lunge- og en gigtlæge, som qua det tværfaglige set-up vil kvalificere den samlede lunge-gigt vurdering og behandlingstilgang, og som sidegevinst spare patienten for ekstra transporttid. For det andet fordi setuppet skaber en unik mulighed for at integrere klinik og klinisk forskning på samme tid, hvor netop det overordnede formål med PURE frontlinjecenteret er at bidrage med væsentlig ny viden omkring diagnostiske metoder til både hurtigere identifikation af lungefibrose hos leddegigtpatienter samt hvilke undersøgelsesmetoder, der kan være med til at måle sygdomsudviklingen for denne patientgruppe. Vi glæder os til at komme i gang og er meget taknemmelige for denne mulighed."
  
Stort tillykke til det nye PURE frontlinjecenter på OUH!
 
Find listen over de øvrige centre på OUH og Klinisk Institut her.

APPFWU02V