Skip til primært indhold

Ny professor vil bruge kunstig intelligens til at understøtte medicinske beslutningsprocesser.

Pernille Just Vinholt er pr. 1. maj 2024 blevet udnævnt til professor ved forskningsenheden på afdelingen Blodprøver og Biokemi på OUH og Syddansk Universitet.

- Der er store muligheder for effektiviseringer ved at udnytte digitale teknologiers potentiale for at forbedre medicinske beslutningsprocesser, så det vil jeg have fokus på i mit nye professorat; forklarer Pernille Just Vinholt. Hun påpeger ligeså, at datamængden i Sundhedsvæsenet er stadigt stigende, og det kræver innovation af nye digitale løsninger til at behandle den store mængde af information og derved sikre rettidig og korrekt behandling af patienterne.

- Brugen af de nye digitale teknologier, som i disse år vinder frem, vil også få betydning for mit speciale, klinisk biokemi, da blodprøveresultater er centrale i patientbehandlingen, og tolkningen heraf netop kræver mønstergenkendelse og kombination med andre data, hvor digital beslutningsstøtte kan være en hjælp. Derfor er der et stort potentiale for udvikling af nye digitale løsninger samt forbedre deres anvendelighed ved at tage højde for brugerens perspektiv og løsningernes indvirkning på den kliniske praksis; fortæller den nye professor.

Pernille Just Vinholt har ud over samarbejdspartnere på nationalt plan også internationale samarbejdspartnere i Europa samt henholdsvis Nord- og Sydamerika.

Stort tillykke fra OUH til Pernille Just Vinholt med den nye titel!

Er du interesseret, kan du læse meget mere i pressemeddelelsen fra SDU her.

APPFWU01V