Skip til primært indhold

Ny professor stiller skarpt på tidlig opsporing og forebyggelse af osteporose relaterede brud til gavn for patienten

Fra 1. juni 2023 er Katrine Hass Rubin nyudnævnt professor på forskningsenheden OPEN på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Katrine vil i løbet af hendes professorat styrke og promovere brugen af de nationale sundhedsregistre til opsporing af patienter med risiko for sygdomsforløb. I samarbejde med bl.a. Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU vil hun i sit professorat have fokus på udvikling af beslutningsstøttesystemer for almen praktiserende læger og kommuner.

Samarbejdet med almen praksis om udarbejdelse af beslutningsstøttesystemer og hendes baggrund som fysioterapeut er også noget, som har og vil komme Katrine til gavn i hendes nye stilling, da hun arbejder på at udvikle en model til osteporose patienter. Katrine fortæller; -  I samarbejde med almen praksis har vi udviklet en model, som kan estimere patienternes risiko for at opleve et osteporose-relateret brud. Vi har kaldt modellen FREM - eller Fracture Risk Evaluation Model – og jeg vil i mit professorat arbejde fokuseret på at få modellen udviklet yderligere og implementeret i almen praksis, så den kommer så mange patienter til gavn som muligt. Hun fortsætter; -Men for at almen praksis får de bedste forudsætninger for at kunne understøtte de patienter, som er i farezonen for disse brud, så er der rigtig mange epidemiologiske data, som skal analyseres. Men jeg glæder mig til at komme videre med arbejdet og er taknemmelig for professoratet.

Ud over sit nye professorat har Katrine også rollen som bl.a. forskningsleder i forskerstøtteenheden OPEN, som hjælper forskere på tværs af Region Syddanmark med dataindsamling, biobank, registerdata og andre formalia omkring deres forskningsprojekter.

Ønsker du at vide mere om vores nye professor, Katrine Hass Rubin, kan du læse meget mere i SDU pressemeddelelsen.

 

APPFWU01V