Skip til primært indhold

Ny professor skal hjælpe patienter med nyresygdomme og deres familier.

Sygeplejerske og ph.d. Hanne Agerskov er ny professor i nefrologisk sygepleje på Nyremedicinsk Afdeling Y på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Hanne skal i sit professorat videreudvikle hendes forskning i patient- og familieinvolvering i forbindelse med kroniske nyresygdomme, pleje- og behandlingsforløb, rehabilitering og palliation relateret til nyresygdomme. Forskningen inden for nyredonation og –transplantation samt nyresygdom hos børn har Hanne haft som fokusområde siden 2012.

-Når et menneske rammes af nyresygdom er det en sygdom, som ikke kun rammer den enkelte patient, men det rammer en hel familie. Derfor jeg håber, at jeg gennem mit nye professorat kan være med at accelerere forskningen inden for dette, således vi i fremtiden kan være med til at støtte disse patienter og familier med forbedrede pleje- og behandlingsforløb; fortæller Hanne Agerskov.

Hanne har ud over hendes professorat på Nyremedicinsk Afdeling Y også rollen som forskningsleder på OUH og Klinisk Instituts forskningscenter ForSa-P: Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende, som netop har fokus på, hvordan forskere kan samarbejde med patienter og pårørende i forskningsprocessen. Med de to ansættelser har Hanne Agerskov således fokus på både at involvere patienter og pårørende i forskningsprocesser og samskabe løsninger, der forbedre praksis.

Hanne bestrider tilmed posten som næstformand for Dansk Selskab for Familiesygepleje og har internationale samarbejdspartnere bl.a. i Australien.

Læs mere om Hanne og hendes nye professorat her.

APPFWU02V