Skip til primært indhold

Ny professor med fokus på knogleskørhed og bryst- og prostatakræft

Kent Søe er pr. 01. januar 2024 udnævnt til professor i cellebiologi og knoglepatologi ved Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital (OUH), og Forskningsenheden for Patologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU).

-I mit professorat vil jeg fokusere på at udvikle nye kliniske og diagnostiske redskaber til en bedre og mere individualiseret behandling for særligt de patienter, som lider af knogleskørhed, bryst- og prostatakræft ved at integrere nye diagnostiske tiltag i patologien i form af biomarkører samt genetik og epigenetik; fortæller Kent Søe forventningsfuldt om sit nye professorat.

Cellebiologisk forskning er noget, som vores nye professor har specialiseret sig i igennem 25 år. Men siden 2006 har Kent Søes fokus været på cellebiologiske forsøg med knogleceller fra både raske personer og patienter og herunder i særlig grad de knoglenedbrydende celler – de såkaldte osteoklaster.

Kent har også igangsat flere kliniske forsøg, hvor fokus også er på patienter med knogleskørhed samt bryst- og prostatakræftpatienter med metastaser i knoglerne. Netop dette forskningsområde vil være hans fortsatte fokus i professoratet, hvor han også vil benytte sig af det store nationale og internationale forskernetværk, som han har opbygget over årene samt aktivt involvere patienterne i endnu højere grad i forskningsprojekterne. -Patienterne har et helt unik indblik i livet med sygdommen, så det er vigtigt, at vi som forskere inddrager dem aktivt og i endnu højere grad for at få alle de relevante vinkler med i vores forskningsprojekter, så det vil jeg helt klart også prioritere i mit nye professorat; forklarer Kent afslutningsvis.

Et stort tillykke fra OUH til Kent med det nye professorat!

Er du mere interesseret i Kents professorat og hans vej hertil, kan du læse mere i pressemeddelelsen fra SDU på Ritzau.

APPFWU01V