Skip til primært indhold

Ny klinisk professor i hjertekirurgi

Pr. 1. august 2023 er Lars Riber udpeget til klinisk professor i hjertekirurgi på forskningsenheden på Hjerte-, Lunge-, og Karkirurgisk Afdeling T på OUH og Klinisk Institut, SDU.

Lars Riber er 49 år og er funktionsansvarlig overlæge på Hjerte-, Lunge-, og Karkirurgisk Afdeling T på OUH. Som ledende overlæge i grenspecialet håndterer Lars Riber klinisk alle former for hjertekirurgi fraset hjertetransplantation, der ikke foretages på OUH.

På forskningsområdet har Lars Riber fokus på klinikken, da han hovedsageligt beskæftiger sig med translationel forskning, dvs. forskning, der kan benyttes direkte i behandlingen. Derudover har han også et stort kendskab og erfaring med dyreeksperimentel forskning.

Lars har udgivet over 50 peer reviewed artikler, skrevet lærebogskapitler til såvel FADL’s Kirurgi samt det kommende Munksgaards Kirurgiske Kompendium. Derudover har Lars Riber modtaget priser for translatorisk forskning, J. Maxwell Chamberlain Memorial Paper for General Thoracic Surgery samt æreslegatet “Direktør Viggo E. Thiesen & hustrus Legatfond” (Thiesens Legat).

Gennem sin faglige karriere og forskningen har Lars Riber opdyrket mange videnskabelige områder med forskellige samarbejdspartnere, hvor han både deltager i nationale, skandinaviske og lokale videnskabelige samarbejder, ligesom han til september står for at afholde Scandinavian Association of Thoracic Surgeons årskonference i Odeon i Odense.

Endelig er Lars p.t. vejleder for tre indskrevne ph.d.-forløb og har allerede flere i støbeskeen med opstart inden for det næste halve års tid.

Stort tillykke til Lars med udnævnelsen!

Er du interesseret, kan du læse mere om vores nyudnævnte professor i pressemeddelelsen fra SDU; https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyheder/lars-p-schoedt-riber-er-udpeget-til-klinisk-professor-i-hjertekirurgi 

APPFWU01V