Skip til primært indhold

Ny forskning fra OUH: Tarmvenligt antibiotikum kan mindske alkohols skadelige effekt på leveren

Mindst 15.000 danskere lever med markant nedsat livskvalitet grundet svære leverskader (skrumpelever) og hvert år dør cirka 1000 af leversygdom. Nu viser et nyt studie fra Odense Universitetshospital, at et tarmvenligt rifaximin-α kan mindske de skadelige effekter af alkohol på leveren hos personer med et alkoholoverforbrug.

Læge arbejder med leverforskning

Mindst 15.000 danskere lever med markant nedsat livskvalitet grundet svære leverskader (skrumpelever) og hvert år dør cirka 1000 af leversygdom. Nu viser et nyt studie fra Odense Universitetshospital, at et tarmvenligt rifaximin-α kan mindske de skadelige effekter af alkohol på leveren hos personer med et alkoholoverforbrug.

Brugen af det tarmvenlige antibiotikum rifaximin-α kan være gavnligt for personer med kroniske leverskader, som ikke kan reducere deres alkoholforbrug. Her kan rifaximin-α nemlig hjælpe med at beskytte leveren mod yderligere skader. Studiet viser, at der ikke var nogle alvorlige bivirkninger, der blev betragtet som behandlingsrelaterede. Det betyder, at behandling med rifaximin-α er sikkert for patienter med alkohol-relateret leversygdom.

Det nye randomiserede placebo-kontrollerede studie har undersøgt effekten og sikkerheden af et tarmvenligt antibiotikum til patienter med alkohol-relateret leversygdom. Efter 18 måneders behandling havde de deltagere, som fik med rifaximin-α, mindre betændelse i leveren og færre deltagere oplevede en forværring af deres leversygdom sammenlignet med placebo-gruppen. Resultaterne er lovende og tyder på, at antibiotikummet rifaximin-α mindsker leverskader hos disse patienter.

Alkohol er den hyppigste årsag til leversygdom i Danmark og Europa og der er på nuværende tidspunkt ingen lægemidler, som kan forhindre alkohols skadelige effekt på leveren. Derfor er dette nye fund er en spændende udvikling i behandlingen af alkohol-relateret leversygdom og kan potentielt redde mange liv. 

I Europa er leversygdom den næst mest hyppige årsag til død i den arbejdsduelige alder, kun overgået af hjertekarsygdom, så det har stor samfundsmæssig betydning, at vi nu har fundet et middel, der kan mindske den skadelige effekt af alkohol på leveren, siger forsker Mads Israelsen. 

Studiet er netop blevet offentliggjort  den 6/3 kl 23.30 UK time i det anerkendte medicinske tidsskrift, The Lancet, Gastroenterology og Hepatology

Kontaktperson vedr. studiet:

Mads Israelsen, MD, PhD
Odense Liver Research Centre
Odense University Hospital
sdu.dk/da/flash

Mobil: 20681060
Mail: mads.israelsen@rsyd.dk

 

APPFWU01V