Skip til primært indhold

Novo Nordisk Fonden bevilling til professor Frantz Rom Poulsen fra Afd. U

Kan man undgå unødige scanninger og undersøgelser efter en operation for en godartet hypofyse knude?

Kan man undgå unødige scanninger og undersøgelser efter en operation for en godartet hypofyse knude? Novo Nordisk Foundation / Novo Nordisk Fonden har netop bevilliget 1,4 millioner kroner til, at forskere fra Neurokirurgisk Forskningsenhed på OUH skal undersøge dette.
 
I forskningsprojektet "DNA methylation status in pituitary adenomas – identification of a new and prognostic classification system" vil forskerne med anvendelse af nyere molekylær-genetiske undersøgelser analysere væv fra bortopererede hypofyse svulster.
 
Professor Frantz Rom Poulsen, der er ansvarlig for projektet, udtaler - Patienter opereret for hypofyse svulster i hjernen følges tæt med MR scanninger og hormonundersøgelser. I dag tilbydes alle patienter samme kontrolforløb, da vi med vores nuværende viden ikke kender til en bortopereret hypofysesvulsts genvækstpotentiale. Det medfører rigtig mange undersøgelser og scanninger, der senere viser sig ikke at være nødvendige. Vores forskningsprojekt forventes at føre til et mere personligt kontrolprogram efter operation, så unødige scanninger og undersøgelser undgås, mens de nødvendige bibeholdes.
 
Tak til Novo Nordisk Fonden for bevillingen, som vil finansiere en del af et tre-årigt Ph.d. projekt, som vil blive igangsat i løbet af 2022.

APPFWU01V