Skip til primært indhold

Nothing about me without me

Patientinddragelse i fokus med besøg fra UMC Utrecht.

-Care, education and research should all contribute to person-centered care: It concerns their life and their body. Therefore it is their right to be involved in the creation of care, education and research; var budskabet, da professor Hans van Delden fra UMC Utrecht - University Medical Center of Utrecht University(UMC) - holdt foredrag i dag for forskere og ansatte på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus og Klinisk Institut, Syddansk Universitet om patientinvolvering.

Hans van Delden har arbejdet med patientinvolvering i sundhedsvæsenet i en del år. Ifølge Hans, er det essentiel, at patienterne og pårørende bliver inddraget i højere grad, end de bliver i dag, da de kan bidrage med værdifuld viden til forskere og klinikkere; - The patient and public need to be actively involved and engaged in the creation of care, education and research. We need to learn from each other and to understand each other’s perspective.

Arbejdet med inddragelse af patienter og pårørende i forskningsprocessen er noget, som man også på OUH har fokus på. I den nuværende forskningsstrategi er det et af de i alt fem indsatsområder, og man har i forlængelse af strategien i 2021 oprettet et center med fokus på inddragelsen af patienter og pårørende i forskningsprocessen; ForSa-P: Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende. Forskningslederen i centeret lektor Hanne Agerskov var derfor også meget glad for det fine besøg fra Holland; - Det er meget inspirerende at høre, hvordan Hans van Delden og UMC har arbejdet med patientinddragelse, og hvilke erfaringer som de har gjort sig. Det er noget, som vi vil forsøge at blive inspireret af, således vi kan bruge dem i en dansk kontekst.

Også lægelig direktør Kim Brixen har store forhåbninger til det fremtidige samarbejde på tværs af landegrænserne; - Vi har allerede et rigtig godt samarbejde med professor Astrid Janssens, som jo tidligere var tilknyttet ForSa-P, men vi håber, at vi med besøget kan udvikle samarbejdet endnu mere mellem vore centre og organisationer. Så vi er fra OUH rigtig glade for at kunne udvide vores internationale netværk, når det kommer til patient- og pårørendeinddragelse i forskning.

Er du interesseret kan du læse mere om Hans van Delden her.

Er du i stedet mere interesseret i at vide mere om OUHs forskningscenter ForSa-P, kan du få mere viden her. 

APPFWU02V