Skip til primært indhold

Millionbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til OUH hjerteforskning

Kan patienter med forkammerflimren undvære blodfortyndende medicin efter kirurgisk aflukning af venstre hjerteøre?

Det ønsker ph.d. studerende Kristina Gosvig og Julie Goller samt ledende overlæge og lektor Lars Riber fra forskningsenheden på Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus og Klinisk Institut, Syddansk Universitet at undersøge i et nyt forskningsprojekt, som netop har modtaget 3.800.000 DKK fra Danmarks Frie Forskningsfond - Independent Research Fund Denmark.
 
Blodfortyndende behandling gives til patienter med høj risiko for blodpropper for at mindske denne risiko. Behandlingen er dog forbundet med en øget risiko for invaliderende og dødelige blødninger (eks. hjerneblødninger, mavesår) og kan påvirke livskvaliteten hos den enkelte patient, da det kan medføre indskrænkelse af hverdagslivet, da man lettere bløder. Patienter med forkammerflimmer modtager dog blodfortyndende behandling, da dette mindsker risikoen for blodpropper så væsentligt, at det overskygger blødningsrisikoen for patientgruppen.
 
Spørgsmålet er dog, om kirurgisk aflukning af venstre hjerteøre forskyder denne balance? Det er velkendt, at de fleste blodpropper, der udvikles under forkammerflimren, netop dannes i venstre hjerteøre, hvorfor aflukning af dette med propper fra lysken har vist, at den blodfortyndende behandling formentlig kan undværes.

Kristina, Julie & Lars vil derfor undersøge, om patienter, der har fået aflukket deres hjerteøre kirurgisk i forbindelse med hjertekirurgi, kan undvære deres blodfortyndende behandling og dermed opnå en bedre hverdag samt få reduceret risikoen for alvorlige blødningskomplikationer uden at risikere at få blodpropper.
 
Forskningsprojektet er det første af sin slags og har derfor også international opbakning med deltagelse af forskere fra Canada, der allerede har vist, at aflukning af hjerteøret med fortsat blodfortyndende behandling mindsker risikoen for blodpropper betydeligt i LAOS 3 studiet.

-Vi glæder os enormt over bevillingen, da denne har muliggjort, at vi nu endelig kan komme i gang med projektet til forhåbentlig glæde for patienter med kirurgisk aflukket hjerteøre; afslutter leder af forskningsprojektet Lars Riber.
 
Stor tak til Danmarks Frie Forskningsfond for den fine bevilling!
 
Er du interesseret, kan du læse meget mere om Danmarks Frie Forskningsfond her; https://dff.dk/ 

APPFWU01V