Skip til primært indhold

MeCiSu er udnævnt til nyt frontlinje center på OUH

Nyt forskningscenter på OUH vil forske i forbedret brug af Mekanisk Cirkulations Støtte (MCS) til patienter med hjertesvigt.

Centerleder og professor Hanne Berg Ravn

Mekanisk Cirkulations Støtte (MCS) anvendes til at aflaste hjertet og sikre ilt og næring til hjernen og kroppens øvrige vitale organer. MCS er en samlet betegnelse for forskellige mekaniske pumper, der kan anvendes både planlagt fx i forbindelse med hjertekirurgi eller akut hos patienter, der indlægges med bl.a. svært hjertesvigt eller hjertestop.

Selvom MCS er velkendt, så er der fortsat behov for viden om, hvordan man bedst anvender MCS, hvilke patienter der har gavn af behandlingen, hvordan man bedst kan beskytte vitale organer under MCS samt hvilke konsekvenser, behandlingen har på længere sigt for patientgruppen. Derfor har OUH og Klinisk Institut netop doneret midler til MeCiSu Frontlinjecenter, som over de næste 5 år vil arbejde fokuseret med at forske i brugen af MCS.

Det nye MeCiSu Frontlinjecenter vil fokusere på følgende spørgsmål;

1.       Hvem skal tilbydes behandling med MCS?

2.       Hvordan sikrer man den bedste behandling med MCS?

3.       Hvornår skal man benytte MCS?

4.       Hvordan opnås den bedste organbeskyttelse ved brug af MCS?

5.       Er der lige adgang til MCS for alle borgere uanset bopæl i Danmark?

Inddragelse af hjertepatienter og pårørendes eget perspektiv i forskningen vil endvidere spille en væsentlige rolle for frontlinjecenteret, hvor der vil blive oprettet patientpaneler med fokus på, hvordan det går med patienterne efter brug af MCS og evaluering af både livskvalitet og levetid efter brug af MCS.

MeCiSu Frontlinjecenter vil blive ledet af professor Hanne Berg Ravn fra Forskningsenheden på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, der vil indgå i et translationelt og multidisciplinært samarbejde med forskere fra Hjertemedicinsk Afdeling B og Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T på OUH samt forskere fra Syddansk Universitet og universiteter fra USA, Norge og Sverige. 

Stort tillykke til alle de involverede forskere med det nye MeCiSu Frontlinjecenter på OUH!

Er du interesseret i at se listen over alle OUH’s forsknings- og innovationscentre, kan du finde den her; https://ouh.dk/forskning-og-innovation/forsknings-og-innovationscentre 

APPFWU01V