Skip til primært indhold

Martin Overgaard er ny forskningsleder på Blodprøver og Biokemi

Pr. 1. juli 2024 overdrages stafetten som forskningsleder på Blodprøver og Biokemi fra professor Lars Melholt Rasmussen til lektor Martin Overgaard.

-Giv de mange dygtige medarbejdere i forskningsenheden frihed til at tænke og handle. Støt dem som udviser initiativ; er det bedste råd, som nu afgående forskningsleder Lars Melholt Rasmussen har at give til den nye forskningsleder Martin Overgaard efter at have siddet på forskningslederposten siden 2010.

Og der er sket meget spændende i de forgangne år, fortæller Lars Melholt Rasmussen; -Det har været spændende at være med i den store udvikling, der har været på forskningsområdet på OUH og KI. Da jeg blev udnævnt som professor i 2006, var der betydelig mindre aktivitet end i dag, eksempelvis var der ikke professorer og forskning på alle afdelinger. Næsten 20 år senere er der aktivitet alle steder og de fleste steder på et meget højt internationalt niveau. På vores afdeling har vi oplevet samme udvikling, fra at få personer var involverede i klinisk biokemisk forskning til, at vi i dag har flere forskningslaboratorier, en stab af faste bioanalytikere og et stort antal akademikere tilknyttet forskningsenheden. Den udvikling har været sjov at være en del af.

Det er også noget, som den nye forskningsleder Martin Overgaard ser frem til at udvikle yderligere i den nye stilling; -Jeg glæder mig meget til at samarbejde på tværs med vores dygtige forskere i vores forskningsenhed og med OUH og SDU og med sigte på at skabe nye synergier. Vi har flere nye professorer i vores forskningsenhed, og vi ser ind i en spændende tid med forskning inden for biokemisk diagnostik, kunstig intelligens og regenerativ medicin i højt gear. Han fortsætter; -Igennem mit årelange forskningssamarbejde med primært endokrinologer og obstetrikere/føtalmedicinere på OUH, Rigshospitalet mfl. har jeg en del netværks- og tværfaglige erfaringer, som jeg vil bringe med ind i mine nye opgaver som forskningsleder. Mit kendskab til forskningsenheden på Blodprøver og Biokemi er ret indgående, da jeg har været en del af forskningsenheden siden min ansættelse i 2009. Derfor har jeg en ret god fornemmelse for, hvad der kan gøres for styrke vores forskningsenhed yderligere fremadrettet.

Martin Overgaard afslutter med at forklare, at han ser frem til det nye ansvar og rolle, og da han bliver spurgt til hvilke mål, som han vil arbejde med i sin nye rolle som forskningsleder, svarer han; -Egentligt har jeg mange mål; et af dem er at skabe nogle gode rammer og strukturer samt et godt fællesskab internt i forskningsenheden, så vi bedst muligt kan følge vores egen samt den overordnede forskningsstrategi på OUH og Klinisk Institut. Et andet mål er at udbygge det gode samarbejde, vi har med de øvrige forskningsenheder på OUH og SDU, men også at styrke vores internationale relationer.

​OUH glæder sig til det nye samarbejde med Martin Overgaard som ny forskningsleder, men der skal også i denne anledning lyde en stor tak til Lars Melholt Rasmussen for hans mange år og dedikerede arbejde på posten som forskningsleder.

Kort om Martin Overgaard

Martin kom til Blodprøver og Biokemi (dengang Afdeling for Biokemi, Farmakologi og Genetik) i 2009 i en stilling som biokemiker og blev i 2011 tilknyttet Klinisk Institut som lektor i en kombinationsstilling med forskning i proteomanalyse. Martin er naturvidenskabelig kandidat og ph.d. i molekylær biologi fra 2008, hans hovedforskningsområder er udvikling af biomarkører i endokrinologi med særlig fokus på graviditetssygdomme – herunder screening og diagnostik af graviditetsdiabetes og svangerskabsforgiftning.

APPFWU02V