Skip til primært indhold

I fællesskab med patienten står vi stærkere - også når det kommer til forskningen

”Respekter forskelligheder og autenticitet”, ”sikre et ordentlig og fælles fundament” og ”fejr de små succeser i fællesskab” var nogle af de gode råd, som blev konkluderet på torsdagens temadag ”Forskning for og med patienter – sådan kommer du godt fra start”.

-Det er for nogle forskere helt nyt at få inkluderet patienter og pårørende i forskningsprocessen. Derfor mente vi, at der var behov for en dag, hvor interesserede kunne få lidt inspiration til, hvordan vi forskere kan inddrage patienter helt fra udarbejdelse af forskningsidéen til implementeringen af resultaterne i klinikken; fortæller professor Hanne Agerskov fra Nyremedicinsk Afdeling Y, som også er formand for arbejdsgruppen under Klinisk Instituts og OUHs forskningsstrategi, som netop har fokus på inddragelse af patienter og pårørende i forskningsprocessen.

På temadagen deltog både forskere og ansatte fra OUH og Klinisk Instituts forskningsenheder, som er interesserede i at få igangsat samarbejdet med patienter og pårørende i forskningsprocessen, samt patienter og pårørende som i dag også er tilknyttet forskningen på OUH. En af disse er patient- og pårørenderepræsentant Anders Friis Olsen, som havde følgende at sige om dagen og det at være tilknyttet forskningen på OUH; -Jeg synes personligt, det var en rigtig god temadag, vi havde. Der var mange spændende oplæg, som gav et godt indblik men også anledning til refleksion, hvor forskere og ansatte bød godt ind med nye betragtninger. I bund og grund gælder det om, at vi møder hinanden og skaber plads. Det synes jeg, arrangementet gjorde rigtig godt. Anders fortsætter med at tilføje -Jeg er patientrepræsentant fordi, jeg gerne vil give et ”Tak for sidst” og har lysten til at bidrage til forskningen ud fra de oplevelser, jeg har haft med OUH. At mine oplevelser kan være med til at skabe forskning, som andre - og måske jeg selv- kan have glæde af, gør det meget meningsfuldt og spændende for mig at være med. Jeg kan kun opfordre andre patienter eller pårørende til at melde sig – det er givende på så mange planer.

Erfaringerne og de gode råd fra deltagerne på dagen er værdifulde ifølge lægelig direktør Kim Brixen; - Vi har som organisation arbejdet med patientinddragelse i forskning de sidste 8-9 år, men vi har stadig behov for at rykke os. Derfor er det altid godt med en dag, hvor vi kan få vendt de udfordringer og barriere, som kan stå i vejen for at få skabt et fælles fundament for samarbejde mellem patienter og forskere. Vi håber, at et fælles fundament kan lette vejen fremadrettet, da vi i fællesskab står stærkere – også i forskning.

Ønsker du at vide mere om, hvad OUH og Klinisk Institut har af ambitioner, når det kommer til at inddrage patienter og pårørende i forskningsprocessen, kan du læse mere om det i den fælles forskningsstrategi, som du kan finde her. 

APPFWU01V