Skip til primært indhold

Godt nyt til hjertepatienter: Millionbevilling fra Novo Nordisk Fonden til projekter om mekanisk kredsløbsstøtte til patienter efter hjerteanfald.

Midlerne skal bruges til igangsættelse af en række forskellige både eksperimentelle, registerbaserede, patient- og pårørendecentrerede, og kliniske lodtrækningsundersøgelser på tværs af OUH og Rigshospitalet.

Professor Jacob Eifer Møller fra Kardiologisk Forskningsenhed på Hjertemedicinsk Afdeling B på OUH og Klinisk Institut samt overlæge på Hjertecenteret på Rigshospitalet har netop modtaget 10 millioner kroner til studier, som skal have fokus på at forbedre brugen af mekanisk kredsløbsstøtte, sikre en forståelse af brugen heraf samt vurdere, hvilke patienter vil have bedst brug af disse avancerede behandlinger.

Og der er et stort behov for et sådant projekt, vurderer Jacob Eifer Møller; - I Danmark rammes næsten 10.000 årligt af et hjerteanfald. Og for omkring 5-10% af disse patienter bliver hjertet så medtaget og ødelagt, at det ikke kan pumpe blodet ordentligt rundt til kroppen, hvorefter patienter går i chok. Her kan en mekanisk kredsløbsstøtte være altafgørende, men det er også en behandling med risiko for alvorlige komplikationer. Derfor er det vigtigt, at vi som sundhedsprofessionelle får en forståelse af, hvordan vi bruger kredsløbsstøtte mest hensigtsmæssigt.

Bevillingen vil danne grundlaget for at fastholde og igangsætte en række forskellige både eksperimentelle, registerbaserede, patient- og pårørendecentrerede, og kliniske lodtrækningsundersøgelser, som vil belyse problemstillingen fra flere vinkler. Patienter fra både OUH og Rigshospitalet vil indgå i disse undersøgelser. Undersøgelserne sker derfor i tæt samarbejde mellem Afdeling for Hjertesygdomme Rigshospitalet, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V (VITA) og Hjertemedicinsk afdeling OUH.

-Jeg er meget taknemmelig og stolt over den fine anerkendelse fra Novo Nordisk Fonden, og jeg glæder mig til, at vi gennem forskningsprojekterne kan få en større forståelse af brugen af mekanisk kredsløbsstøtte; afslutter Jacob Eifer Møller.

Er du interesseret i at læse mere om Novo Nordisk Fonden kan du læse mere her; https://novonordiskfonden.dk/ 

Er du i stedet interesseret i at læse mere om forskningen på Hjertemedicinsk Afdeling B, kan du læse mere her; https://www.sdu.dk/da/forskning/kardiologi 

APPFWU01V