Skip til primært indhold

Forskning: Ny viden om mere sikre sikkerhedssko

At snuble, vride om og falde er hyppige skader i arbejdsmiljøet. Ny forskning fra Aalborg Universitet og Odense Universitetshospital viser, at traditionelle sikkerhedssko potentielt set kan forværre risikoen for sådanne skader set i forhold til dagligdags sko. Heldigvis er der måske løsninger på vej til at forbedre sikkerhedssko. Et forskningsprojekt i samarbejde mellem Odense Universitetshospital, Aalborg Universitet og Spraino ApS skal give ny viden om, hvordan sikkerhedssko kan gøres mere sikre.

Sikkerhedssko

 At snuble, vride om og falde er hyppige skader i arbejdsmiljøet. Ny forskning fra Aalborg Universitet og Odense Universitetshospital viser, at traditionelle sikkerhedssko potentielt set kan forværre risikoen for sådanne skader set i forhold til dagligdags sko. Heldigvis er der måske løsninger på vej til at forbedre sikkerhedssko. Et forskningsprojekt i samarbejde mellem Odense Universitetshospital, Aalborg Universitet og Spraino ApS skal give ny viden om, hvordan sikkerhedssko kan gøres mere sikre.

- På Odense Universitetshospital er vi ikke kun interesserede i at forbedre behandlingen af patienter, når faldulykken er sket, men vi er også interesserede i at forebygge ulykker og dermed forbedre det fysiske arbejdsmiljø, fortæller Anders Holsgaard, professor, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Han er overordnet leder af forskningsprojektet, som både inkluderer laboratorietest og feltstudier hos TDC.

- Vores første resultater viser, at sikkerhedssko faktisk er mindre sikre end almindelige sko, når det handler om at snuble. Vores projekt har dog også til formål at forbedre sikkerhedssko sådan, at de forebygger snuble, vride og faldskader og dermed bliver mere sikre. Og heldigvis tyder vores første resultater med modificererede sikkerhedssko på, at vi kan gøre skoene mere snuble-sikre, fortæller professor Pascal Madeleine fra Aalborg Universitet.

- Samtidigt viser tidligere forskning, at vi faktisk kan integrere beskyttelse mod ankelvrid ind i sko, så vi kan forhindre vridskader, fortæller direktør og læge Thor Grønlykke fra Spraino ApS.

Laboratorietest giver konkret viden om fremtidens sikkerhedssko
- Vi er ved at afslutte vores laboratorietest. Testene giver os viden om de kræfter, der er involveret, når man snubler over uforudsete genstande og giver os specifik viden om de egenskaber fremtidens sikkerhedssko potentielt kan have i forhold til traditionelle sikkerhedssko, fortæller Mathias Munk-Hansen, PhD-studerende på Aalborg Universitet.

Feltstudierne, der tester en ny type sikkerhedssko med faldmodificerende elementer, kommer til at foregå hos TDC Net Field Service West.

- Projektet giver os ny viden, som potentielt set kan komme vores medarbejdere til gavn og også hjælpe mange andre arbejdspladser, så vi er glade for at deltage, siger Thomas Hermann, Arbejdsmiljøchef, Head of Health and Safety. Der suppleres af arbejdsmiljørepræsentant Tonny Jensen og servicechef i fiber, Ole Kjær, der fortæller, at der er stort fokus på sikkerhed på arbejdspladsen, især fald, vrid og snubleskader.

Fakta

Om projektet
Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden med 2,8 mio. kr. I projektet deltager Odense Universitetshospital, Aalborg Universitet, Spraino ApS. Øvrige deltager er TDC, Dansk Metal og Dansk Industri.

Forskningen i sikkerhedssko
Der er begrænset viden om snubleskader og ankelvrid på arbejdspladser, men opgørelser over arbejdsulykker tyder på, at det er et hyppigt problem, og at det kan have store konsekvenser for den enkelte person og arbejdsgiveren, hvis det resulterer i faldskader. Via indeværende forskningsprojekt er der opstået mulighed for at forebygge snuble- og vridskader gennem styring af friktionen på sko.

De første videnskabelige resultater fra projektgruppen har allerede vist, at der er et særligt stort problem med snublen i sikkerhedssko, som de er lavet i dag - og at den bremskraft på skoen, der får en til at snuble, kan reduceres med op til 70% i prototyper med faldmodificerende skoelementer. Samtidigt viser tidligere danske studier, at vridsikkerhed kan indbygges i sko, også uden at de bemærkes af brugeren.

For arbejdere som både går indenfor og udenfor, og som har arbejdsopgaver, der skifter i løbet af ugen, såsom håndværkere og bygningsarbejdere, er det nærmest umuligt at kontrollere de eksterne forhold (frie gangarealer, gulv-type, belysning, niveauforskelle, løft mm). En effektiv intervention på fodtøj er derfor en god måde at mindske risiko for fald og skader. Det gælder i høj grad for fx en arbejdsgruppe som teknikere, hvorfor TDC indgår i projektet i forhold til tests.

Forskningsprojektet vil bidrage med viden, der kan pege på, hvordan man mindsker risiko for snuble- og vridskader i sikkerhedssko. Den viden skal ud og leve til gavn for sikkerheden på mange arbejdspladser. Det kan potentielt spare både sygedage, undgå produktivitetstab og ikke mindst spare medarbejdere for smerter i fod/ankel.

Udviklingen af den teknologi, der arbejdes med i forhold til de nye snuble- og vridforebyggende skoelementer, er sket i den danske virksomhed Spraino ApS.

Forløb og udvikling

Forløb: Første del af projektet omhandler mekaniske og biomekanisk laboratorieundersøgelser på Aalborg Universitet, der er specielt udviklet til formålet og skal etablere viden til optimering af skoenes egenskaber ved simulerede test, der minder om reelle fald og vridsituationer.

I anden del af projektet tester forskerne sikkerhedssko hos TDC, hvor medarbejdere får mulighed for at afprøve sikkerhedssko med indbygget element for reduktion af snuble- og vridskader.

Skoene: For vridskader i anklen er det området på yderkanten af skoen/sålen, hvor friktion mindskes, hvormed skoen kan bevæge sig udad og finde tilbage til en normal flad position i forhold til underlaget i stedet for at medføre et overstræk af ankelleddets ydersige. Et tidligere studie på idrætsudøvere har allerede vist, at 53% af de alvorlige ankelskader kan forebygges med denne type teknologi. Det skal nu integreres i en sikkerhedssko.

For snuble-beskyttelsen er det især på skosnuden, hvor designet er lavet, så bremsekraften ved kollisioner med genstande eller niveauforskelle minimeres, hvormed personen teoretisk set nemmere kan genvinde balancen og dermed undgå et fald. De første mekaniske forsøg har vist en mindskelse af bremsekraften på op til 70%.

Link til videnskabelig artikel nedenfor. Posterpræsentationer kan sendes ved forespørgsel.

The biomechanical differences of wearing safety shoes compared with everyday shoes on dynamic balance when tripping over an obstacle - ScienceDirect

English press release: Research: Unveiling Safer Safety Shoes

Kontaktinformation
Professor, Anders Holsgaard Larsen, tlf. 26503912, AHLarsen@health.sdu.dk

Professor Pascal Madeleine, tlf. 30553633, pm@hst.aau.dk

Forskningsassistent Mathias Munk-Hansen, tlf. 29804233, mathiasmh@hst.aau.dk

Spraino ApS, Thor Grønlykke, tlf. 27601430, thor@spraino.com

APPFWU01V