Skip til primært indhold

Forskere fra SDU/OUH bidrager til rapporter, der kan hjælpe med at opspore vold i nære relationer.

Sundhedsprofessionelle er vigtige, når vold skal forebygges, og Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration udvikler i år et fagligt grundlag til opsporing og tidlige indsatser i forhold til vold i småbørnsfamilier. Forskere fra SDU og OUH har gennemgået den internationale viden på området og udgiver nu to store rapporter der skal informere det faglige grundlag. De handler blandt andet om, hvordan vold bedst opspores og hvilke indsatser, der virker

Regeringen har afsat mere end 200 millioner kroner til en lang række initiativer, der skal bidrage til, at færre udsættes for vold i familien og at færre børn vokser op i et hjem med vold.

Et hold af forskere fra Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Institut for Psykologi på Syddansk Universitet er med i forarbejdet til de kommende anbefalinger, der skal klæde de fagpersoner, som møder gravide, kommende og nye forældre på til at finde frem til dem, som er i risiko for eller allerede udsættes for vold i deres nære relationer.

-Tidligere forskning tyder på, at omkring fire procent af danske kvinder og to procent af danske mænd årligt angiver fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk vold af en nuværende eller tidligere partner, fortæller Ditte Søndergaard Linde, som er lektor med speciale i kvinders sundhed ved Klinisk Institut og Gynækologisk Obstetrisk Forskningsenhed - OUH og Svendborg Sygehus og har stået i spidsen for arbejdet med rapporterne. 

-Samtidig estimerer verdenssundhedsorganisationen, WHO, at mere end 20 procent af danske kvinder i løbet af deres liv udsættes for partnervold. Så det er stort problem, som vi kan afhjælpe, hvis vi bliver bedre til at identificere voldsudsatte og voldsudøvere, så de tidligere kan få hjælp. At være udsat for vold har nemlig store sundhedsmæssige konsekvenser for hele familien – både på kort og lang sigt; forklarer Ditte Søndergaard Linde.

Ønsker du at læse mere om, hvilke faktorer som forskerne fandt i den internationale forskning med fokus på vold i familier, eller hvordan fagpersoner kan gøre en forskel i opsporingen heraf, så kan du læse mere i nyheden her; https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyheder/sdu-forskere-bidrager-til-at-opspore-vold-i-familier .

Er du mere interesseret i at læse rapporten fra Sundhedsstyrelsen, kan du se den her; https://www.sst.dk/da/foerste-1000-dage/Vold-i-naere-relationer  . Rapporten forventes at blive videreformidlet gennem håndbøger til praktiserende læger, sundhedsplejersker og jordemødre samt kursusforløb for disse, som har tæt kontakt til gravide, kommende og nye forældre.

 

APPFWU01V