Skip til primært indhold

Sådan klarede vi COVID-epidemien på OUH

I marts måned i 2020 gennemgik OUH en kæmpe omstilling i forbindelse med COVID-19 epidemien. En omfattende evaluering af indsatsen giver nu et billede af, hvordan det gik.

I marts måned i 2020 gennemgik OUH en kæmpe omstilling i forbindelse med COVID-19 epidemien. En omfattende evaluering af indsatsen giver nu et billede af, hvordan det gik. 

Niels Nørgaard Pedersen, Administrerende sygehusdirektør, svarer her på, hvordan vi klarede det på OUH.

Hvad har evalueringen vist?

Det lykkedes os både at tage os af COVID-patienter via frontpersonale og få det bagvedliggende test-setup med dertil hørende personale op at stå på meget kort tid, så vi kunne imødegå de skiftende behov igennem hele COVID-perioden.

Det er en kæmpe opgave at få såvel arbejdet på forscenen som bagscenen på plads i en situation, der er fyldt med ubekendte faktorer fra dag til dag. Det skyldes i høj grad, at ledere og medarbejdere udviste stor fleksibilitet, var kompetente indenfor deres felt og samtidigt kunne trække på kompetencer i andre afdelinger, så den nødvendige viden blev delt. 

Der var tale om en imponerende holdindsats, som betød, at vi i fællesskab formåede at tilpasse OUH til COVID-19-situationen. Sammenlignet med i marts har vi nu en lang række erfaringer i forhold til patienter og test-set-up. Vi har f.eks faste COVID-pladser og øget test-kapacitet nu, hvilket gør arbejdet fremover langt mere håndterbart.

Vores COVID-patienter har umiddelbart også klaret sig godt. Vi har for eksempel endnu ikke har haft nogle intensiv patienter, som er gået bort pga. COVID-19. 

Hvad er de vigtigste ting, I har lært?

For det første har corona-arbejdet vist, at vi har en organisation og et beredskab, som fungerer og kan agere hurtigt, selv når situationen ændrer sig fra dag til dag. Jeg tænker, at det i høj grad skyldes, at vi har fået udnyttet styrkerne i vores normale set-up. Opgaverne er blevet forankret tæt på de relevante specialer og samtidig har vi brugt medarbejdernes kompetencer i afdelingerne. 

For det andet, at vi kan rigtig meget, når vi arbejder sammen på tværs. Det er jo lidt en gammel traver, men samarbejdet på tværs af faggrupper, afdelinger og sektorer, har uden tvivl gjort det muligt at lave den meget hurtige omstilling. Det viser, at arbejdet med det nære sundhedsvæsen er helt rigtigt, og noget vi skal styrke fremover.

For det tredje, så lykkes vi med at få mange tilbud tættere på borgerne, og flere af vores nye tiltag på den digitale front fik på rekordtid et kæmpe boost. Det har givet os nogle gode, konkrete erfaringer, som vi nu arbejder videre med.

Hvad gik så dårligt, og hvad kan gøres bedre?

Medarbejderne har stået sammen, og der har generelt været en positiv energi ind i opgaverne. Men der er ingen tvivl om, at det også har været udfordrende fx i længere tid at arbejde i en anden afdeling end vanligt, og evalueringen viser da også, at det kræver ekstra ledelsesopmærksomhed. Det er også en af grundene til, at vi har etableret faste COVID-pladser og i højere grad ansat medarbejdere som fordelt til COVID-opgaverne. Samtidig viser evalueringen også, at vi aldrig kan kommunikere nok i en krisesituation, den læring tager vi med i det videre arbejde. 

I har selv lavet evalueringen - hvorfor og hvordan?

Som en del af vores forbedringsarbejde arbejder vi løbende med evaluering og læring. Derfor lå det også lige for at vi selv kunne komme hurtigt i gang med at indsamle data, både så det lå friskt i erindring, og så vi kan drage nytte af det i vores videre arbejde. Evalueringen er en praktisk erfaringsopsamling, ikke et videnskabeligt projekt. Helt konkret er der blevet talt med ledere, inddraget medarbejderundersøgelser, set på produktionstal, HR-data, og andre relevante dokumenter i vores Infonet, referater, ledelsesinformation osv.

Er det ikke for tidligt at lave en evaluering?

Bestemt ikke, for den giver os et godt indblik i, hvordan COVID-arbejdet gik i den første periode. De erfaringer er værdifulde, og vi har da også allerede draget nytte af dem. Samtidig er der også flere forskningsprojekter i gang, og resultaterne fra dem, skal vi selvfølgelig også lære af her på OUH.

Er I klar til en anden bølge?

Ja, det er vi, blandt andet på grund af vores etablerede grundberedskab, og vi står jo også et helt andet sted i dag, end vi gjorde tilbage i marts. Vi har fået en lang række erfaringer i forhold til patienter, test-set-up mm.

Læs hele rapporten på Evaluering Af COVID Indsats På OUH

APPFWU02V