Skip til primært indhold

Data fra sygehuse kan hjælpe med at forebygge trafikulykker

Professor Jens Lauritsen og ph.d. Kristian Kjærgaard fra Ulykkes Analyse Gruppen fra forskningsenheden på Ortopædkirurgisk Afdeling på Klinisk Institut, SDU og OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus har analyseret data og anbefaler på basis heraf, at Færdselskommissionen begynder at planlægge trafik-forebyggelse ud fra sygehusenes data sammen med politiets.

-Vi har data fra 6-10 gange flere ulykker, end politiet har. Derudover arbejder vi også med at registrere alvorligheden af ulykken ud fra en medicinsk vurdering. Den er altså mere præcis, forklarer Jens Lauritsen og supplerer; - Det kan ikke overraske, at lægerne er mere i stand til at vurdere skadesgraden. Nu er det også vist, at det er muligt at registrere transportmiddel, ulykkessituation og trafikantens rolle. Det sker gennem grundig og systematisk registrering på akutmodtagelserne.

Dataene har vist, at sygehusene registrerer flere ulykker end politiet gør, da politiet kun modtager anmeldelser i 10-15 % af de cirka 52.000 tilfælde af trafikulykker, der er om året i Danmark. Det inkluderer både bilister og cyklister, gående der påkøres og andre hændelser, der sker på vejene.

Forskerne mener, at dataene peger på, at der er behov for et bredere samarbejde for at forebygge trafikulykker; -Vi har i mange år haft et rigtig godt samarbejde med Fyns Politi. De bruger Ulykkes Analyse Gruppens data indsamlet i Akutmodtagelsen, når de planlægger kampagner. De ser simpelthen på, hvor der sker flest ulykker, så de kan være til stede der. Det kunne man godt brede ud til hele landet, afslutter Jens Lauritsen.

Er du interesseret i at læse mere om studiet, kan du læse mere om det i nyheden på SDU’s hjemmeside. 

APPFWU02V