Skip til primært indhold

CAI-X udpeger klinisk forskningsleder

OUH’s center for klinisk kunstig intelligens, CAI-X, kan efter lang tids søgen endelig byde velkommen til centerets kliniske forskningsleder, Benjamin Rasmussen, som har sin daglige gang på Radiologisk Afdeling på OUH.

“Jeg har altid interesseret mig for teknologi – for at skille ting ad og samle dem igen. Den begejstring har jeg taget med mig ind i lægegerningen, hvor jeg gennem hele mit virke har arbejdet med sundhedsteknologi. Der er kæmpe potentiale for kunstig intelligens på særligt de billeddiagnostiske områder. Det gælder på radiologien, som er min hjemmebane, men også på andre områder hvor der er et stort uforløst potentiale. Hvis vi bliver bedre til at udnytte potentialet i de teknologiske muligheder, kan vi skabe mere effektive løsninger og større sikkerhed i både diagnose og behandling. Noget, som aflaster personalet, men i særdeleshed også vil gavne vores patienter”, fortæller Benjamin.

Benjamin supplerer Peter Børker Nielsen, der er daglig leder i CAI-X og Esmaeil Nadimi, der er professor på SDU og teknisk forskningsleder i CAI-X.

Med Benjamins tiltrædelse er ledelsen i CAI-X nu fuldtallig og særligt centerets forskningsaktiviteter får endnu mere luft under vingerne med en forskningsleder fra både det tekniske og det kliniske område.

Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig direktør på OUH og formand for styregruppen for CAI-X, er glad for, at udnævnelsen er på plads: ”Jeg glæder mig til at byde Benjamin velkommen i denne nye rolle, og jeg er sikker på, at han er det helt rigtige valg. Benjamin har mange års erfaring med sundhedsteknologi og kunstig intelligens, og han formår at favne bredden af kliniske specialer og ikke kun sit eget fagområde. Vores innovationsarbejde på OUH udmærker sig ved den tætte forbindelse mellem virksomheder, tekniske forskere og den kliniske hverdag, og den forbindelse står nu endnu stærkere i CAI-X med Benjamin som en del af ledelsen”.

Benjamin Rasmussen

Benjamin Schnack Rasmussen

2022: Forskningsleder ved CAI-X (Centre for Clinical Artificial Intelligence)
2022: Lektor ved Radiologisk Forsknings- og Innovationsenhed, OUH
2021: Medlem af Videnskabsetisk Medicinsk Komité 1
2021: Adjunkt ved Radiologisk Forsknings- og Innovationsenhed, OUH
2020: 1. Reservelæge, Radiologisk Afdeling, OUH
2017-2021: Postdoc
2015: Ph.d.
2011: Cand.med.

Benjamin er gift og far til to børn. Han er bosat i Odense.

 

Læs mere om CAI-X her. 

Læs mere om Benjamin i artiklen ”Min ønskestilling hedder overlæge i innovation og klinisk kunstig intelligens” fra Yngre Læger. 

 

APPFWU01V