Skip til primært indhold

Bevilling skal sikre fokus på transkønnedes mentale og fysiske helbred

Bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond - Independent Research Fund Denmark - til nyt forskningsstudie på Center for Kønsidentitet på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus og Klinisk Institut, Syddansk Universitet, som har til formål at undersøge kort- og langsigtede effekter af hormonbehandling hos transkønnede personer med særligt fokus på mentalt helbred og hjertekar sundhed.

-Antallet af årlige henvisninger af transkønnede personer med ønske om kønsbekræftende behandling er hastigt stigende. Mentalt helbred er markant forværret hos transkønnede personer, hvorfor forbedring af mentalt helbred er et vigtigt fokus i forbindelse med kønsbekræftende behandling. Kønsbekræftende hormonbehandling kan dog være forbundet med bivirkninger, nogle patienter opnår ikke bedring af mentalt helbred, og nogle patienter fortryder behandlingen; forklarer leder af det nye forskningsprojekt og lektor Dorte Glintborg fra Center for Kønsidentitet Odense.

Bevillingen skal sikre, at Dorte sammen med sine forskerkollegaer kan undersøge og kortlægge mentalt og fysisk helbred hos danske transpersoner via sundhedsregistre med specielt fokus på ændringer i helbred efter ordination af kønsbekræftende hormonbehandling. Ligeledes har forskerteamet igangsat årlige helbredsundersøgelser for transpersoner ved Center for Kønsidentitet OUH, som skal belyse sikkerhed og effekt af hormonbehandling.

For at kunne videreføre forskningsprojektet har Dorte netop modtaget støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond under virkemidlet ”Delestillinger”. Forskningsprojektet vil forløbe de næste tre år med opstart primo april 2024.

Stort tillykke til Dorte - og tak til Danmarks Frie Forskningsfond for bevillingen!

Vil du se, hvem der også har modtaget midler fra fonden, kan du læse meget mere her; https://dff.dk/forskningsprojekter 

APPFWU01V