Skip til primært indhold

Bevilling fra VELUX fonden til forskning i skræddersyede forløb for patienter med diabetisk øjensygdom, grøn stær og Aldersrelateret makula degeneration (AMD)

Nyt øjenforskningsprojekt skal med udvikling af skræddersyede forløb sikre, at øjenpatienter i fremtiden får den behandling, som imødekommer deres unikke behov.

-Håbet er at kortlægge omfang og risikofaktorer ved øjensygdommene, så forskere og læger i fællesskab kan opdatere de nationale retningslinjer; forklarer professor Jakob Grauslund fra forskningsenheden på Øjenafdelingen på Klinisk Institut, SDU og OUH, som er i spidsen for det nye forskningsprojekt; GARDEN.

Med en aldrende befolkning er øjenspecialerne særligt udfordret i disse år, og i 2022 var tallet for henvendelser til landets øjenlæger helt oppe på mere end 700.000. – Vi er i en situation, at der er behov for i fællesskab med speciallægepraksis og sygehusafdelinger på tværs af landet at se på, om vi kan lave individualiserede forløb, som kan sikre patienterne får det tilbud, som passer dem bedst ud fra en betragtning af, hvor syge de er. Således vi kan minimere unødige kontroller for de patienter med lav risiko og kan følge patienter med høj risiko tættere; forklarer Jakob Grauslund.

Forskningsprojektet har lige modtaget en fornem bevilling fra Velux fonden på 11 mio. kr., som skal bruges til at kortlægge de tre store grupper af kroniske øjensygdomme:

-          Diabetisk øjensygdom

-          Grøn stær

-          Aldersrelateret makula degeneration (AMD)

Stort tillykke til forskningsgruppen og en stor tak til Velux fonden for den fine bevilling!

Er du interesseret i forskningsprojektet, kan du læse meget mere her; www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyheder/bedre-behandling-af-kroniske-ojensygdomme 

APPFWU02V