Skip til primært indhold

Årsrapport 2021 for forsknings- og innovationscentrene CIMT, CAI-X og CCR

2021 har været et begivenhedsrigt år for de tre forsknings-, innovationscentre CIMT, CAI-X og CCR. De vigtigste nedslag har vi samlet i en fælles årsrapport.

Fra 2021 har vi fordelt arbejdet med at afprøve, evaluere og forske i medicinsk teknologi, robotteknologi og kunstig intelligens på de tre centre CCR (robotteknologi) CAI-X (kunstig intelligens) og CIMT (teknologi og evaluering). 

Men på trods af centrenes forskellige fokusområder er samarbejdet på tværs stadig stærkt og nødvendigt for at opnå de nødvendige resultater på vej mod fremtidens sundhedsvæsen. Derfor har vi samlet deres vigtigste resultater og projekter fra 2021 i en fælles årsrapport, så du som læser får et samlet billede af målsætningerne, indsatserne og resultaterne på tværs af alle tre centre.

Læs årsrapporten for CCR, CAI-X og CIMT her.

Værd at fremhæve fra årsrapporten er fx:

  • Der var i 2021 70 videnskabelige publikationer med tilknytning til CIMT - det højeste antal i fem år.
  • Det store projekt Digital Vision, som har kørt på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S siden 2019, er afsluttet. Projektet har testet over 20 teknologier i projektperioden. Vi afventer endnu den endelige evalueringsrapport og forskningsresultaterne.
  • CCR har indgået en partneraftale med Mobile Industrial Robots (MiR), som betyder, at MiR stiller robotter gratis til rådighed for hospitalet, når der er nye ideer eller projekter, der skal afprøves.
  • CAI-X har indgået et strategisk samarbejde med sin norske pendant, Norwegian Centre for Clinical Artificial Intelligence, hvor vi bl.a. får mulighed for at dele viden i form af lektorer og forskere samt indgå i fælles fondsansøgninger og projekter.

 

APPFWU02V