Skip til primært indhold

Overblik over fondslandskabet

Konkurrencen om ekstern finansiering er hård, og og den kræver et godt match mellem projektet og opslaget. Her kan du læse en trinvis beskrivelse af, hvordan du navigerer i fondslandskabet og finder relevante opslag.

Et godt første skridt er at definere, hvad du vil opnå gennem dit projekt. Fonde støtter sjældent forskning i bredden, men fokuserer i stedet på forskning, som fremmer deres strategiske satsningsområde. Det kan være særlige sygdomme, fx hjernesygdomme eller kardiometaboliske sygdomme, eller særlige samfundsmæssige udfordringer, fx ulighed i sundhed eller tryghed i hverdagen. Selv hos Danmarks Frie Forskningsfond, som har til formål at støtte den fri forskning i Danmark, udmøntes en større andel af fondens midler til tematisk forskning inden for en række politisk definerede temaer.

Når du har indkredset projektets område og bidrag, skal du søge efter opslag, som det passer til. Du kan blandt andet søge i den internationale fondsdatabase Research Professional, som du har adgang til som forsker på OUH. Research Professional har en omfattende dækning af opslag og kan tilpasses på forskellig vis. 

Du kan også trække på dit forhåndskendskab til fondslandskabet, men vær åben over for alternativer, herunder mindre profilerede fonde. Især for yngre forskere kan det være en god idé at søge i mindre fonde, hvor indgangskravene er lavere.

Når du har fundet potentielle opslag, skal du sætte dig yderligere ind i fondenes politikker og praksisser. Fokuser på fonde, der har støttet lignende projekter eller udvist interesse for dit forskningsfelt. Mange fonde har oversigter på deres hjemmeside, hvor de præsenterer tidligere støttede projekter, ligesom de har strategier og årsrapporter, hvor de beskriver grundlaget for deres aktiviteter.

Før du går videre med ansøgningen, skal du kortlægge de formelle krav til ansøgeren og ansøgningsprocessen. Læs vejledningen til opslaget, og sørg for, at du opfylder alle betingelser, inden du går videre med din ansøgning. Der kan fx være krav til alderen på din ph.d., din stillingskategori og organiseringen af projektet. Sørg også for, at du har tilstrækkelig tid til at skrive en konkurrencedygtig ansøgning og skaffe de nødvendige underskrifter fra projektets interessenter.

Når du har sat dig ind i det opslag, du vil søge, skal du bruge din viden til at skrive en målrettet ansøgning. Tilpas ansøgningen til det aktuelle opslag i stedet for at genbruge tidligere ansøgninger, og sørg for at adressere de specifikke elementer, som fonden efterspørger.

I Værktøjskassen finder du forslag til, hvordan du strukturerer indholdet i ansøgningen, og hvordan du skriver den i et klart og koncist sprog. Du finder også forslag til, hvordan du kan bruge kunstig intelligens til at kvalificere din ansøgning, og hvad du skal være opmærksom på i denne forbindelse.

Research Professional

Research Professional er en database med opslag af fondsmidler på tværs af land, fagområde og bevillingsramme. Den indeholder opdaterede oplysninger om ansøgningsfrister, og den kan tilpasses, så du udelukkende får oplysninger om de opslag, som du har fokus på.

Du kan logge på Research Professional via SDUs hjemmeside, hvor du også finder en brugervejledning.

APPFWU02V