Skip til primært indhold

Nyttige links

Her kan du se en oversigt over yderligere resurser, som du kan trække på, hvis du skal søge ekstern finansiering.

Research Support Hub (RSH)

RSH er en fælles portal for forskerstøtte på Syddansk Universitet. Den indeholder oplysninger og redskaber, som er nyttige i arbejdet med ekstern finansiering, herunder et årshjul med opslag på tværs af bevillingsgivere og fagområder. 

Læs mere om RSH på deres hjemmeside.

Syddansk Forskerstøtte

Syddansk Forskerstøtte er oprettet i et samarbejde mellem Region Syddanmark og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. De har mange oplysninger og redskaber, som har relevans for funding. Blandt andet vedligeholder de et årshjul for større puljer på det sundhedsfaglige område, og de har en vejledning i at skrive en god ansøgning og et godt CV.

Læs mere om Syddansk Forskerstøtte på deres hjemmeside.

South Denmark European Office (SDEO)

SDEO er Syddanmarks indgang til EU. De kan hjælpe med rådgivning om EU-støtte, herunder feedback på projektidéer, kortlægning af EU-programmer og kvalitetssikring af ansøgningsmateriale.

OUH's kontaktperson i SDEO er Allan Nordby Ottesen (ano@southdenmark.eu). 

Læs mere om SDEO på deres hjemmeside

APPFWU02V