Skip til primært indhold

Feedback i egne netværk

En fondsansøgning bliver ofte vurderet af en heterogen gruppe, som hverken har samme interesse i eller kendskab til forskningsfeltet. Derfor er det en god idé at afprøve ansøgningen på forskellige modtagergrupper undervejs i ansøgningsprocessen.

Feedback fra specialister

Specialister kan give feedback på projektets videnskabelige dele, da de har indsigt i og erfaring med det specifikke forskningsfelt. De kan fx give svar på disse spørgsmål:

  • Inddrager projektet aktuel viden på feltet?
  • Bidrager projektet med ny viden på feltet?
  • Er projektet realistisk at gennemføre?

Feedback fra generalister

Generalister kan give feedback på den overordnede formidling af projektet, da de har fundamental viden om sundhedsfaglig forskning, men ikke specialviden på det pågældende felt. De kan fx give svar på disse spørgsmål:

  • Fremstår projektet relevant for en fagperson, som ikke har en særlig interesse i feltet?
  • Er ansøgningen til at forstå for en fagperson, som ikke har særlig viden på feltet?
  • Overholder ansøgningen de formelle krav i opslaget?

Feedback fra lægpersoner

Lægpersoner kan give feedback på de dele af ansøgningen, som ikke henvender sig til læsere med en forskningsbaggrund. De kan fx give svar på disse spørgsmål:

  • Fremgår projektets formål, indhold og relevans klart?
  • Indeholder ansøgningen vanskelig eller indforstået sprogbrug?

Intern og ekstern feedback

Det er en god idé at få både intern og ekstern feedback. Intern feedback kan styrke projektets lokale relevans, mens ekstern feedback kan styrke projektet i forhold til ekstern bedømmelse.

APPFWU01V