Skip til primært indhold

Forskning i Anæstesiologisk Intensiv Afdeling Svenborg V

Forskning og udvikling

Forskning

Afdeling V’s Forskningsforum bidrager til og har en central rolle i forhold til implementering af afdelingens forskningsstrategi. Den forskningsansvarlige overlæge er formand for Forskningsforum og fungerende forskningsleder i Afdeling V, OUH Svendborg og bindeled til Klinisk Institut. Øvrige deltagere i Forskningsforum er ansatte med forsknings-, udviklings - og ledelseskompetencer.

Formålet er at stimulere, styrke og synliggøre en forsknings- og udviklingsfaglig tilgang til den kliniske praksis i Afdeling V, herunder at inspirere til implementering af evidensbaseret medicin i klinisk praksis til gavn for patienter, pårørende og personale.

Aktuelt er der på afdelingen én ph.d.-studerende, der arbejder med tidlig aktiv mobilisering af intensiv patienter. Derudover deltager afdelingen i flere tværfaglige og tværregionale projekter.

Udvikling

Afdeling V´s Vækstforum har til hensigt at understøtte kompetenceudvikling målrettet udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker.

Vækstforum er en del af den samlede indsats for at understøtte en evidensbaseret tilgang til sygeplejen og skabe rammer for udviklings- og forskningsarbejde i alle afsnit i afdelingen samt understøtte implementering af OUH´s Strategi for sygepleje.

Formålet med V’s Vækstforum er:

At styrke og opretholde en evidensbaseret klinisk sygepleje til patienter og pårørende.
At udvikle og styrke medarbejderkompetencer.
At sikre processen fra individuelle ideer/undren, til konkrete projekter, herunder en bevidstgørelse af metodisk og forskningsbaseret tilgang til fortsat udvikling af sygeplejen.
At bidrage til implementering af udviklings- og forskningsprojekter.
At promovere afdelingen og bidrage til faglig stolthed.

Der afholdes sygeplejesymposium i Afdeling V en gang årligt.

Derudover forgår der meget udviklings- og forbedringsarbejde i de enkelte afsnit i Afdeling V -læs mere her

APPFWU02V