Skip til primært indhold

KompetenceCenter for Rehabilitering - Forskning

Patientcentreret forskning vedrørende rehabilitering

Forskergruppen ved KCR forsker i rehabilitering tværfagligt og tværvidenskabeligt. Vores vision er at skabe ny viden om rehabiliteringsindsatser, der fremmer funktionsevne og livskvalitet hos mennesker med rehabiliteringsbehov. Vores forskning skal understøtte at ny forskningsbaseret viden omsættes i patienters rehabilitering og hverdagsliv. Vi samarbejder med både nationale og internationale forskermiljøer i vores forskningsprojekter.

Forskningen omfatter problemstillinger af relevans for patienter med funktionsevnetab og deres pårørende. Derfor er det en forudsætning for os, at patienter og/eller pårørende involveres aktivt i planlægning og gennemførelse af forskningsprojekter.

APPFWU02V