Skip til primært indhold

Vores fokus

I Region Syddanmark har vi samlet førende eksperter inden for behandling og forskning i sygdomme forårsaget af mykobakterier i MyCRESD.

Tuberkulose (TB) forekommer i hele verden og er den infektionssygdom som globalt set er årsag til flest dødsfald. Det anslås at en fjerdedel af verdens befolkning er inficeret med Mycobacterium tuberculosis, hvoraf ca.10% vil udvikle aktiv TB til fare for eget og andres helbred.

Det er endnu ikke muligt med traditionelle biomarkører, at identificere hvem af de raske TB bærere, som vil udvikle aktiv TB. Vi antager, at en ny type biomarkører i blodet, microRNA, cytokiner, og kemokiner kan benyttes til at identificere de bærere, som er i størst risiko for at udvikle aktiv TB.

I et nationalt studie, som inddrager TB centre i alle danske regioner, vil vi inkludere raske bærere af TB og følge dem i to år med regelmæssige kliniske- og blodprøvekontroller. Vi vil se efter forskelle i biomarkørprofilerne blandt bærere som udvikler TB og blandt bærere som forbliver raske. Vi forventer, at resultaterne vil gøre det muligt at udvikle en risikoscore, således at vi kan målrette behandling af TB bærere mod dem, som har højest risiko for at udvikle aktiv TB.

Forsinket diagnostik af TB kan være læge- eller patientbetinget, og denne problemstilling er endnu ikke systematisk undersøgt i lande, hvor forekomsten af TB er lav. Vi antager, at en forsinket TB diagnose hovedsageligt rammer socialt udsatte patienter og patienter med TB i andre organer end lungerne, og at en sådan forsinkelse vil have helbredsmæssige konsekvenser for behandlingslængde og prognose.

Baseret på inklusion af ny diagnosticerede TB patienter på landsplan, vil vi søge at belyse faktorer associeret med forsinket TB diagnose og evaluere betydningen heraf. Vi vil karakterisere sygdomsenheden TB blandt patienter med forsinket TB diagnose. Vi forventer, at de samlede resultater kan bidrage til at udvikle et mere effektivt udrednings- og behandlingsforløb for TB patienter i Danmark.

Globalt set er forsinket og manglende diagnostik af TB årsag til en markant øget sygelighed og dødelighed blandt patienter, der også er smittet med HIV. I denne sammenhæng antager vi, at implementering af en ny valideret diagnostisk hurtigtest ”TB LAM”, udført på en urinprøve, kan give lægerne mulighed for at starte TB behandling allerede ved den første konsultation hos HIV patienter, som viser sig også at være smittet med TB.

Vi forventer, at dette vil bidrage til en forbedret prognose for en meget udsat og sårbar patientgruppe. Vi vil evalurere effekten af ”TB LAM” i et cluster randomiseret studie ved tre store HIV-klinikker i Ghana. Projektet bygger videre på et veletableret samarbejde med University of Ghana og vil danne basis for en unik HIV/TB -kohorte med biobank til videre forskning.

Samtidig med at flere patienter diagnosticeres med primære og sekundære immundefekter er forekomsten af patienter med non-tuberculous mycobakterier (NTM) sygdom stigende - også i højindkomst lande. Behandling af infektioner med NTM kan tage flere år og sygdommen er forbundet med høj dødelighed. Vi vil benytte nationale kliniske og mikrobiologiske databaser til at beskrive forekomsten af NTM med identifikation af de faktorer som er afgørende for patienternes diagnose, behandling og prognose.

Vi ønsker at styrke vores nuværende position inden for forskning i aktuelle kliniske forskningscenter for mykobakterielle infektioner i Danmark. Synergien mellem national og international forskning i et sådant center vil medvirke til at bringe os tættere på målet om at udrydde TB i Danmark, profilere TB forskning i højendemiske områder og forbedre patientforløb af TB og NTM gennem personlig medicin.

APPFWU01V