Skip til primært indhold

Vores fokus

Med et højt specialiseret sundhedsvæsen i Danmark, som mange etniske minoriteter har svært ved at forstå og finde rundt i, blev Indvandrermedicinsk Klinik oprettet for at afbøde, forebygge og dokumentere de helbredsmæssige følger af den ulige adgang til sundhed, der opstår på grund af sprogbarrierer, traumatisering, misforståelser og forskellig sygdomsopfattelse.

Indvandrermedicinsk klinik er derfor en tværfaglig ambulant udredningsklinik for etniske minoritetspatienter med komplekse kompliancesvigt, uafklarede symptomer og patienter med behov for forløbskoordination af sygehusforløb.

Klinikken var den første af sin art og har fokus på kompetenceudvikling og generalisering af erfaringer. Klinikkens forskning er derfor primært centreret omkring case-serier og kvalitative studier.

Indtil videre har klinikken har udgivet 2 lærebøger om sårbarhed og om kliniske tværkulturelle kompetencer, hvoraf sidstnævnte er oversat til engelsk og udgivet som lydbog. Klinikken har derudover bidraget med kapitler til en lang række fagbøger (bl.a. sundhedspsykologi, patientologi, kultur for sundhedsprofessionelle, sexologi, narrativ medicin, patientsikkerhed og forebyggelse).

Derudover varetager klinikkens personale løbende tværkulturel klinikkers kompetenceudvikling over hele landet.

Primære forsknings- og udviklingstemaer

 • Patientologi
 • Sårbarhed
 • Samskabelse / co-production of care
 • Forløbskoordination med komplekse patienter
 • Tværkulturelle kompetencer, empati
 • Narrativ medicin
 • Udeblivelse og meningsfulde kliniske møder
 • Smerteoplevelse i tværkulturelt perspektiv
 • Bias i kliniske beslutningsprocesser
 • Konversationsanalyse i klinisk perspektiv
 • Sprogbarrierer
 • Patienttilfredshed
 • Klinisk kommunikation
 • Ældre og Demens
 • Komplekse kompliance svigt
 • Patient inddragelse
 • Kulturelle kompetencer
 • Tolkning
 • Komplekse kliniske problemstillinger
 • Helbredsvurdering af nyankomne flygtninge
 • Patientsikkerhed og medicinsikkerhed i tværkulturelt perspektiv
 • Migration og antibiotikaresistens Indien/Nepal
 • Mental sundhed
 • Post-konflikt helbred
 • Tvillingestudier (Guinea-Bissau)
 • Compliance
 • Livet med sygdom: skjulte patientbyrder
APPFWU02V