Skip til primært indhold

Forskningsprojekter

Få her et overblik over, hvad vi fordyber os lige nu:

  • AMR and migration India/Nepal
  • Udbredelse af IMK erfaringer til andre patientgrupper (sårbarhedsprojektet)
  • Regionale indvandrermedicinske teams
  • Patienters oplevelser af mødet med indvandrermedicinsk klinik
  • PhD: Medicin gennemgang ved sprogbarrierer
  • Brug af tolke i sundhedsvæsnet, kompetenceudvikling af tolke
  • Post Doc: ældre af anden etnisk herkomst med demens
  • Post doc: Konversationsanalyse af to-sprogede læge-patient samtaler
  • PhD og post doc: udeblivelser (under forberedelse 2022)
  • PhD: sammenhængende patientforløb (under forberedelse 2022)
APPFWU01V