Skip til primært indhold

Forskningsprojekter

Få her et overblik over, hvad vi fordyber os i lige nu:

Projektoversigt

Almen praksis fungerer som frontlinje-kontakt til sundhedsvæsnet, og flere undersøgelser har vist, at mere end 90% af HIV-patienter har mange besøg i almen praksis i årene før diagnosen, hvilket gør almen praksis til det perfekte scenarie for proaktiv HIV-test og mulighed for rettidig HIV-diagnose.

På afdeling Q har vi fokus på:

  • at normalisere HIV-test i almen praksis
  • mindske HIV-relateret stigma
  • undgå forspildte muligheder for rettidig HIV-diagnose og
  • at udvikle ny screeningsstrategier, der kan forenkle HIV-test processen.

Vi har fokus på bedre at forstå og identificere prognostiske faktorer for immun respons, langtids- morbiditet og mortalitet, med speciel fokus på Late Presenters med henblik på at forbedre langtidsoverlevelsesraten.

Hertil har vi et etableret samarbejde med CEEISCAT - Centre For Epidemiological Studies Of Sexually Transmitted Disease And Aids In Catalonia.

Sen HIV-diagnose med samtidig TB-diagnose er fortsat en udfordring med vedvarende høje rater, hvilket understreger behovet for intensiverede strategier for at sikre rettidig diagnosticering af både hiv og TB og tidligt opstart af antiretroviral behandling. Vi har derfor fokus på at forbedre HIV og TB screeningsstrategier og behandling af latent TB i højrisikogrupper i Danmark.

TB er fortsat den hyppigste dødsårsag blandt HIV-smittede på verdensplan. Diagnostik af TB hos HIV-smittede personer i høj endemiske områder er præget af forsinkelse og manglende muligheder for TB diagnostik, og bidrager til en markant øget sygelighed og dødelighed blandt co-inficerede patienter. På afdelingen har vi ydermere et veletableret samarbejde med University of Ghana.

Selvom kvinder, som lever med HIV, udgør over 50 % af de personer, som lever med HIV på verdensplan, udgør kvinder kun ca. 20% af deltagerne i kliniske, randomiserede studier af effekt og bivirkninger af antiretroviral behandling.

Der er dog mange kønsspecifikke forhold, som kan have indflydelse på effektivitet og bivirkninger af antiretroviral medicin hos kvinder, som graviditet, amning, menopause og brug af antikonception.

På afdelingen er vi en del af den etablerede nationale forskningsgruppe, som har fokus på kvinde der lever med hiv.

På baggrund af den effektive antiretrovirale behandling er den forventede levetid blandt personer, der lever med HIV, drastisk forbedret, og levetiden er i dag tæt på den generelle befolkning. Da patienterne således bliver ældre med HIV, er aldersrelateret ko-morbiditet i stigende grad af betydning, som vigtige årsager til morbiditet og mortalitet.

Præ-eksponeringsprofylakse (PrEP) er en ny forebyggende behandling velegnet til HIV-negative individer i højrisikopopulationer. Flere undersøgelser har bekræftet, at PrEP kan reducere forekomsten af nye tilfælde af HIV-infektion.

På infektionsmedicinsk afdelingen Q har vi deltaget i kliniske studier med afprøvning af PrEP medicin.
Mens PrEP er en succes, har den også været årsag til bekymring omkring patienternes mulige adfærdsændringer, samt medicinens kort- og langsigtede bivirkninger. PrEP brugernes adfærdsændringer i forhold til især brug af kondom og omfanget af ubeskyttet analsex ville kunne øge risikoen for andre seksuelt overførte sygdomme (STI) - et fænomen der kendes som risikokompensation.

Forskellige studier har undersøgt risikokompensation efter PrEP-start med blandede resultater. Ved implementeringen af PrEP blandt MSM i region Syddanmark så vi en stigning i antal af personer diagnosticeret med STI og STI diagnoser, specielt koncentreret i en subgruppe af patienter.

Infektionsmedicinsk Afdeling Q leverer data til hhv. den danske HIV-kohorte (DHK) og internationale kohorter heriblandt EuroSIDA. DHK er en national kohorte som indeholder alle danske hiv patienter siden 1995. EuroSIDA en international HIV-kohorte, som er oprettet i 1994, og består af patienter fra 118 samarbejdende centre på tværs af 39 lande dækkende hele Europa, Israel og Argentina.

Afdelingen deltager fortsat aktivt i flere studier udgående fra disse kohorter i kraft af både det tætte samarbejde, tidligere og nuværende udgående afhandlinger, samt at hhv. Isik Somuncu Johansen og Line Dahlerup Rasmussen er styregruppemedlemmer i DHK og EuroSIDA.

 

APPFWU01V