Skip til primært indhold

Forskning inden for bakterielle infektioner

Patienter fra hele Region Syddanmark med CNS infektioner og komplicerede, bakterielle infektioner i led, knogler og bløddele bliver behandlet her på infektionsmedicinsk afdeling.

Vores primære fokus

På Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager vi udredning, behandling og opfølgning af patienter med svære bakterielle infektioner så som infektioner i:

  • rygsøjlen (spondylodiscitis og epidural absces)
  • hjerteklap
  • svære luftvejsinfektioner
  • intraabdomiale infektioner samt
  • hjerneabsces og meningitis.

Regionsfunktion

Infektionsmedicinsk Afdeling Q har bl.a. regionsfunktion for patienter med CNS infektioner og komplicerede bakterielle infektioner i led, knogler og bløddele, og patienter komme derfor fra hele Region Syddanmark. Vi modtager både patienter henvist til ambulant udredning fra almen praksis og andre sygehuse og afdelinger, og patienter fra andre sygehuse og afdelinger til forsat udredning og behandling under indlæggelse på Afdeling Q. Afdelingen har således en stor samarbejdsflade og samarbejder på tværs af afdelinger, sygehuse, regioner og sektorer for at give den bedst mulige behandling til vores patienter.

Samarbejde på tværs

En del af vores patienter har behov for langvarig intravenøs antibiotisk behandling. Vi samarbejder derfor med patienterne og pårørende om planlægning af behandlingen. Når den kliniske tilstand er til det, kan det derfor være muligt for mange patienter at få dele af den antibiotiske behandling via

  • selvadministration eller via hjemmeplejen i eget hjem
  • sundhedshuse eller på hjemstedssygehus

I disse situationer vil Afdeling Q fortsat være hovedansvarlig, og patienterne vil ofte følges via Infektionsmedicinsk afdeling under hele den antibiotiske behandling.

Forskning

Patientbehandlingen understøttes af udvikling af guidelines og forskning. Afdeling Q er repræsenteret i Det Regionale Antibiotikaudvalg og har bl.a. deltaget i udarbejdelsen af den Tværregionale Antibiotika Vejledning. På afdelingen arbejdes der endvidere med Antibiotic Stewardship.

APPFWU01V