Skip til primært indhold

Forskning

Forskning, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Geriatrisk Forskningsenhed (GFE) er en del af Geriatrisk Afdeling G, Odense, og Geriatrisk Afdeling G, Svendborg.

Forskningsmøder:

Der afholdes 2 ordinære forskningsmøder i afdeling G i foråret og 2 i efteråret. Forud for hvert forskningsmøde udsendes dagsorden.
Møderne er åbne for alle og afholdes i G-mødelokale, Kløvervænget 10, 8. sal, indgang 112.

Forskningsudvalgsmøder:

Der afholdes årligt 2 forskningsudvalgsmøder, et i foråret og et i efteråret. Mødet i foråret afholdes i Odense og mødet i efteråret afholdes i Svendborg.
Forud for møderne udsendes dagsorden til mødedeltagerne.

Afdelingens forskningsansvarlige:

Forskningsleder: overlæge Jesper Ryg, e-mail: jesper.ryg@rsyd.dk
Forskningssekretær: Charlotte Schytte, e-mail charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk

Du kan læse mere om forskningsenheden på vores hjemmeside på SDU.

APPFWU02V