Skip til primært indhold

Forskning på Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Forskning, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Geriatrisk Forskningsenhed (GFE) er en del af Geriatrisk Afdeling G, Odense, og Geriatrisk Afdeling G, Svendborg.

Forskningsmøder:

Der afholdes 2 ordinære forskningsmøder i afdeling G i foråret og 2 i efteråret. Forud for hvert forskningsmøde udsendes dagsorden.
Møderne er åbne for alle og afholdes i G-mødelokale, Kløvervænget 10, 8. sal, indgang 112.

Forskningsudvalgsmøder:

Der afholdes årligt 2 forskningsudvalgsmøder, et i foråret og et i efteråret. Mødet i foråret afholdes i Odense og mødet i efteråret afholdes i Svendborg.
Forud for møderne udsendes dagsorden til mødedeltagerne.

Afdelingens forskningsansvarlige:

Forskningsleder: overlæge Jesper Ryg, e-mail: jesper.ryg@rsyd.dk
Forskningssekretær: Charlotte Schytte, e-mail charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk

Du kan læse mere om forskningsenheden på vores hjemmeside på SDU.

APPFWU02V