Skip til primært indhold

Forskning på Geriatrisk Afdeling G, OUH

I Geriatrisk Afdeling G - Odense og Svendborg

Forskning

Geriatrisk Forskningsenhed (GFE) er en del af Geriatrisk Afdeling G, Odense, og Geriatrisk Afdeling G, Svendborg.

Forskningsmøder:

Der afholdes årligt 4 ordinære forskningsmøder i afdeling G, 2 i foråret og 2 i efteråret. Forud for hvert forskningsmøde udsendes dagsorden.
Møderne er åbne for alle og afholdes i G-mødelokale, Kløvervænget 10, 8. sal, indgang 112.

Der afholdes endvidere årligt 4 forskningsudvalgsmøder, 2 i foråret og 2 i efteråret. Møderne afholdes som udgangspunkt i Odense med samtidig mulighed for on-line deltagelse. Forud for møderne udsendes dagsorden til relevante mødedeltagerne.

Afdelingens forskningsansvarlige:

Forskningsleder: overlæge Karen Andersen-Ranberg, e-mail: karen.andersen-ranberg@rsyd.dk
Forskningssekretær: Charlotte Schytte, e-mail charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk

Du kan læse mere om forskningsenheden på vores hjemmeside på SDU.

APPFWU01V