Skip til primært indhold

Forskning i FAM - Fælles Akutmodtagelse

Forskning i Akutmedicin

I Fælles Akutmodtagelse vil vi være førende og innovative inden for forskning. Denne vision understøtter arbejdet i Akut Medicinsk Forskningsenhed.

Vi markerer os inden for en række områder, herunder shock, organsvigt, tidlig opsporing af tidskritiske tilstande, infektion og tværsektoriel forskning - herunder med præhospital, akutafdeling og kommune.

Til vores forskningsenhed er knyttet en fast stab af medarbejdere, dygtige og engagerede ph.d.-studerende og en række andre dygtige forskere. Vi samarbejder med flere institutter og afdelinger under Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Herudover har vi samarbejdspartnere nationalt og internationalt.

Forskningsinteresserede er altid velkomne til at kontakte forskningsleder og professor Annmarie Lassen med henblik på deltagelse i projekter eller opbygning af egne projekter.  

 

Her finder du flere oplysninger:

Afdelingens Ph.d.-projekter

Afdelingens forskningspublikationer

Forskningsberetning 2023

Forskningsleder, professor og overlæge Annmarie Lassen

Annmarie Lassen

Forskningsleder, professor og ledende overlæge


65 41 50 48
APPFWU01V